We wensen u ondanks de beperkingen waar we dit jaar mee te maken hebben een zalig kerstfeest. We hopen dat 2021 een jaar wordt waarin we in gezondheid en voorspoed de onderlinge banden weer kunnen aanhalen en versterken!
We kijken uit naar de ontmoeting met medeparochianen in kerk en parochiecentrum.

Locatieraad en Pastoraatgroep Sint Petrus’ banden