De allereerste Werelddag van de Kinderen in op 25 en 26 mei gevierd. Tijdens deze dag werden duizenden jongens en meisjes uit de hele wereld in Rome verwacht. Deze dag werd door paus Franciscus aangekondigd op 8 december 2023, op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Paus Franciscus schreef ook een boodschap voor deze dag met als thema: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’.

Het idee voor Wereldkinderdag is afkomstig van een negenjarige jongen, die naar aanleiding van de Wereldjongerendagen de paus voorstelde om ook Wereldkinderdagen te organiseren. De paus reageerde positief: “Een prachtig idee. Ik zal erover nadenken en kijken hoe we het kunnen doen.”

Het initiatief wordt georganiseerd door het Dicasterie voor Cultuur en Onderwijs van het Vaticaan en moet volgens de paus beantwoorden aan de vraag: “Wat voor wereld willen we nalaten aan de kinderen die nu opgroeien? Net als Jezus willen we kinderen centraal stellen en voor hen zorgen.”

De boodschap aan kinderen
Paus Franciscus schrijft aan de kinderen: “Jezus zegt: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’ (Openb. 21,5); deze woorden heb ik gekozen als thema voor jullie eerste Werelddag. … Met Jezus kunnen we dromen van een nieuwe mensheid en ons inzetten voor een meer broederlijke en zorgzame samenleving. De wereld verandert door kleine dingen zoals anderen begroeten, toestemming vragen, zich verontschuldigen, dankjewel zeggen. Onze wereld verandert als we met deze kleine dingen beginnen, zonder bang te zijn om telkens kleine stapjes te zetten, een voor een. Onze kleinheid herinnert ons eraan dat we kwetsbaar zijn en dat we elkaar nodig hebben, als leden van één lichaam (vgl. Rom. 12,5; 1 Kor. 12,26).”

Een belangrijk geheim
De paus vraagt de kinderen om in de voorbereiding samen met anderen het Onze Vader te bidden en vertrouwt ze een belangrijk geheim toe: “… om echt gelukkig te zijn moet je bidden, veel bidden, elke dag, want gebed verbindt ons rechtstreeks met God. Gebed vervult ons hart met licht en warmte en helpt ons om alles met vertrouwen en een vredig gemoed te doen. Jezus bad altijd tot de Vader. En weet je hoe Hij Hem noemde? In zijn taal noemde hij Hem gewoon ‘Abba’, wat ‘papa’ betekent (vgl. Marc. 14,36). Laten wij hetzelfde doen! We zullen Hem altijd dicht bij ons voelen. Jezus zelf beloofde ons dit toen Hij zei: ‘Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden’ (Mat. 18,20).”

Lees hier de complete boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de Kinderen