De Wereldgebedsdag voor de Schepping is door paus Franciscus ingesteld op 6 augustus 2015 en wordt jaarlijks op 1 september gehouden, samen met de Orthodoxe Kerk.
Tijdens het Heilig Jaar deed paus Franciscus in zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de Schepping het voorstel om de traditionele werken van barmhartigheid aan te vullen met een nieuw werk van barmhartigheid: zorg voor de schepping.

Paus Franciscus:
“In onze snel veranderende en toenemend geglobaliseerde wereld, ontstaan vele nieuwe vormen van armoede. In reactie daarop moeten we creatief zijn in het ontwikkelen van nieuwe en praktische vormen van liefdevolle actie, als concrete uitdrukkingen van de weg van barmhartigheid.”
De paus heeft herhaaldelijk benadrukt dat met name de armen lijden onder de gevolgen van klimaatverandering.

Periode van Schepping
Aansluitend aan de Wereldgebedsdag wordt er, tussen 1 september en 4 oktober, de Periode van de Schepping gehouden. In deze periode wordt er in de kerken extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. Voor activiteiten in Driebergen, klik hier.

Boom planten
De Laudato Si’ werkgroep Nederland sluit zich aan bij de oproep van de Belgische kerkelijke organisatie Ecokerk om in deze periode een Laudato Si’ boom te planten. Een vrucht- of fruitboom symboliseert mooi de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt.  Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van onze inspanningen.

Brochure met suggesties voor liturgie, bezinning en activiteiten
De Scheppingsperiode wordt elk jaar groter. Ook in onze parochie worden activiteiten georganiseerd, zoals in Driebergen. Er is ook een brochure beschikbaar met suggesties voor liturgie, gesprek, bezinning en actie. Deze is de downloaden via www.laudato-si.nl 

Bron: Aartsbisdom Rotterdam en Konferentie Nederlandse Religieuzen