Op vrijdag 1 maart vieren de Leersumse kerken Wereldgebedsdag. Dit gebeurt tijdens de weeksluiting in woonzorgcentrum De Schermerij, Torenzichtlaan 2 in Leersum. De viering begint om 19.00 uur en vindt plaats in de benedenzaal.

Dit jaar is de viering voorbereid door vrouwen uit Slovenië. Het thema van Wereldgebedsdag is: ‘Welkom, God nodigt je uit!’