Er is (terecht, vinden wij!) veel belangstelling voor de geschiedenis, de architectuur en het interieur van onze Sint Petrus’ bandenkerk. Vrijwilligers geven regelmatig rondleidingen, bijvoorbeeld tijdens Open Monumentendag, of op aanvraag voor een groep. Na zo’n rondleiding zijn er vaak mensen die de informatie nog eens willen nalezen.
Daarom zouden we graag een nieuwe folder over onze kerk uitbrengen.

Wie is niet alleen trots op ons rijksmonument, maar heeft ook ideeen om zo’n folder in tekst en beeld vorm te geven? We komen graag in contact met mensen die een paar uur willen besteden aan het schrijven en vormgeven van een mooie folder. U kunt zich melden bij de voorzitter van de Locatieraad, Ton Buijs (tonbuijs@xs4all.nl of 06 5153 3641).