Voedselbank Zeist, Stichting Leerkansen Zeist en de Inloophuizen van Kerk & Samenleving slaan de handen ineen en houden van november 2022 tot maart 2023 de inzamelingscampagne ‘Winteractie Zeist’. Dit om huishoudens die het financieel zwaar hebben door de stijging van voedsel- en energieprij­zen extra te steunen. De Zeister samenleving wordt opgeroepen om een bijdrage te leveren.

De Voedselbank hoopt met het gedo­neerde geld haar voorraden aan te vullen en op peil te houden. De Inloop­huizen willen het aantal verstrekte maaltijden graag uitbreiden.

Daarnaast leggen de samenwerkende organisaties tijdens de actiemaanden formulieren klaar waarmee hun klanten een aanvraag kunnen doen voor een bijdrage in onverwacht hoge kosten. Deze aanvragen zullen door de organi­saties worden beoordeeld.

Wil je doneren? Maak dan, onder vermel­ding van ‘Winteractie’ geld over naar:

  • Voedselbank: NL54 RABO 0132541726, t.n.v. Voedselbank Zeist
  • Inloophuizen: NL73 INGB 0664 4517 13 t.n.v. Stichting Kerk en Samenleving Zeist

Wil je meehelpen met het bereiden van de extra maaltijden bij de inloophuizen of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Marian van Giezen, 06-51977912, lindenhuis@kerkensamenleving.nl.