De feestdagen zijn een goede aanleiding om elkaar op te zoeken en de onderlinge banden aan te halen, ook in parochieverband. We hopen u te ontmoeten bij een van de kerstvieringen en tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari na de viering, in de Petrus- & Pauluszaal.

Een zalig kerstfeest gewenst!
Locatieraad en pastoraatgroep