De in april geplande Choral Evensong mt het vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken kon helaas niet doorgaan. Gelukkig wordt de mogelijkheid geboden dit alsnog mee te vieren op 30 mei.

Om 19.30 uur begint een bijzondere zangavond  ‘Veelkleurig zingen’. In het kader van de nascholing van predikanten houdt prof. Marcel Barnard, hoogleraar liturgiewetenschap, een  inleiding over veelkleurigheid op het gebied van liturgie en  muziek. Hoe verhouden eenheid en pluriformiteit zich tot elkaar?  Daarna zal er  veelkleurig gezongen worden onder leiding van dr. Hanna Rijken. De liederen worden toegelicht door prof. Maarten Wisse. Dit onderdeel van de avond duurt tot 21.00 uur. Hierbij zijn ook gemeenteleden van harte welkom.

Aansluitend is er van 21.15 – 22.00 uur een gezongen avondgebed in Anglicaanse stijl, een Choral Evensong!

N.B. Beide onderdelen, de zangavond Veelkleurig Zingen en de Choral Evensong, vormen één geheel en kunnen niet los van elkaar bijgewoond worden. U hoeft zich niet van te voren op te geven. Collecte bij de uitgang.

Datum: maandag 30 mei 2022

Plaats: Maartenskerk, Kerkplein 1, Doorn

Tijd: 19.30-22.00 uur