Jezus wordt toegejuicht en toegezwaaid met palmtakken, teken van leven. Wij hebben geen palmen en gebruiken een buxustakje, dat groen blijft. Thuis en in de kerk steken we het achter het kruisbeeld. Krijgen we dan wat te zien? Het groen van het leven achter het kruis van ons bestaan? Zorgen wij er voor dat wat we zien ook onze levenshouding is? Dat we er ook naar leven? Dat wat er aan verdriet en lijden is, wij daarbij altijd kiezen voor leven, voor hoop, voor liefde?

In de pdf vindt u de lezing en het recept voor soep van lentegroen.

opzet avond en recept basisbouillon

Zesde zondag