Schriftlezingen: 1 Sam 1.20-22,24-28 , 1Joh 3,1-2,21-24 en Luc 2.41-52.

Het Bijbelboek 1 Sam 1.20-22,24-28 vertelt de geschiedenis van Samuël, van familie, van zwanger worden, van dit bijna ‘bovenmenselijk’ gebeuren. Logisch dat God daarbij betrokken is. De naam Samuël geeft alle eer aan de Heer. Moeder Hanna wijdt hem toe aan de Heer en verduidelijkt nogmaals de naam Samuël, als Godsgeschenk.

De passage Luc 2.4I-45 vertelt dat Jozef en Maria het kind Jezus moesten zoeken. Na drie dagen vinden ze hem tussen de rabbi’s. Dat trok hem van jongs af aan. In 2.49 snijdt Jezus zelf de dubbelheid Vader / vader aan. In Mc 1.37 “zoekt iedereen hem” –en ‘zoeken” is niet zoals bij verstoppertje: eenmaal gevonden, klaar uit. Dit ‘zoeken’ lijkt een soort levensbehoefte- meer dan een incidenteel gebeuren.  Jezus moet gezocht moet worden: iedereen heeft je nodig. Dat zie je ook in Joh 13.33 en in Johannes 14 waar de weg om Jezus te vinden ter discussie staat.
Ook de “drie dagen’ zijn ons niet vreemd. Er zijn meerdere invalshoeken. Met “op de derde dag” worden ook beslissende keerpunten in de geschiedenis en godsdienst van Israël aangeduid, bv Recht 20.30 ; 1 Kon 12.12 . En zie Luc 4,46 en ook  Mt 27,63 “Na drie dagen zal ik tot leven gewekt worden”. “Worden”: het gaat niet op eigen kracht. Ik kan ook op andere plaatsen wijzen—maar een eenduidig gebruik van de uitdrukking is moeilijk hard te maken.  Zie bv. s Gen 22,4; Exodus 19.11 of ook Hosea 6.2.

Er zijn nog andere accenten:
Hanna ’s man heet Zacharias.  Zijn naam heeft met geschiedenis, met gedenken van doen. Hij staat in de geschiedenis. Zie ook het spel van ‘Vader’ met kleine en met hoofdletter in 2.48-49.De kleine letter schuift in het evangelie ten gunste van de hoofdletter naar de achtergrond.

Samuel- “Bevalling “is een bijna bovenmenselijk gebeuren—logisch dat God erbij betrokken is—en wanneer het kind geboren wordt heet het Samuel= van God afgesmeekt.  Deze Samuel vindt het ongepast om aan een koning te denken: God is koning en verder niemand.  Maar alle buurtvolkeren hebben een koning en daar willen wij niet bij  achterblijven. Dan komt  Koning Saul ten tonele. Die gaat  echter in de fout en dan wordt Daniel tot koning gezalfd. De Konings’ geschiedenis in Israël is zo een heen en weer  …

Lees hier de blogs van de week voor meer verdieping bij de lezingen