Ton van Leur, H. Catharinakerk Woudenberg

Actualiteit: zondag 12 november ‘DE SCHEPPING ROEPT!’ Mars voor het klimaat en rechtvaardigheid
Op 12 november is er in Amsterdam een grote Mars voor klimaat en rechtvaardigheid. Deze Klimaatmars is een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerking van 9 maatschappelijke- en milieuorganisaties.  Het team van groenekerken heeft zich hierbij aangesloten samen met Laudato Si’ Alliantie NL, Micha Nederland, A Rocha Nederland en Christian Climate Action.
Er wordt nog altijd te weinig gedaan om klimaatverandering tegen te gaan. Ontwikkelingslanden moeten steeds meer maatregelen treffen om zich te wapenen tegen klimaatverandering. Mensen elders in de wereld, die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering, hebben daar het meest onder te lijden. Daarom wordt deze Mars gehouden en juist nu in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.  Het is een dringende oproep aan de overheid en het bedrijfsleven om met betere oplossingen te komen.
Het initiatief om samen in beweging te komen voor Gods schepping verdient volledige ondersteuning in gebed.

Uit de encycliek van paus Franciscus, Laudato Si’ (Vlaamse vertaling)
[243….] Jezus zegt ons: “Zie, Ik maak alles nieuw” (Apk 21,5) . Het eeuwige leven zal een gedeelde verwondering zijn, waar ieder schepsel, verlicht en veranderd, zijn plaats zal innemen en de definitief bevrijde armen iets zal aanbieden.
244. In afwachting hiervan verenigen wij ons om te zorgen voor dit huis, dat ons door God is toevertrouwd, wetende dat al het goede dat erin is, in het hemelse feest zal worden opgenomen. Samen met alle schepselen zijn wij op deze aarde op weg, op zoek naar God, want, “als de wereld een begin heeft en geschapen is, zoekt de wereld wie haar heeft geschapen, zoekt ze wie haar een begin heeft gegeven, zoekt ze Hem die haar Schepper is”. 2Laten wij zingend de weg gaan! Mogen onze strijd en onze zorg voor deze planeet ons de vreugde van de hoop niet ontnemen!

Voorbede

Bidden we voor allen die zondag meelopen met de Mars voor het klimaat en gerechtigheid en bidden we om waakzaamheid, dat we de vlam van de hoop brandend houden. God van hemel en aarde schenk uw Geest en wijsheid aan overheden en bedrijfsleven, dat zij zich verantwoordelijk weten voor het voortbestaan van uw schepping en zich ten volle inzetten voor een duurzame wereld en gerechtigheid.