Wie zijn wij?

De Parochiële Caritas Instelling St. Maarten is de lokale Caritas organisatie die, als een zelfstandig kerkelijk rechtspersoon en ANBI erkend, actief is binnen de Rooms-katholieke parochie Sint Maarten. Samen met vrijwilligers van de parochie doen wij aan Caritas.

Wat doen wij?

Caritas is Latijn voor naastenliefde en liefdadigheid. Ons doel is om mensen in nood weer te voorzien van die belangrijke eerste levensbehoeften (wonen, levensmiddelen, gezondheidszorg en deelname aan het sociale leven), zodat ook zij weer een menswaardig bestaan kunnen leiden.

Het werk van onze vrijwilligers bestaat uit:

  • Het actief opsporen van mensen in nood
  • Hen bezoeken
  • Een luisterend oor bieden
  • Hun aanvraag voor (financiële) steun begeleiden

Dit doen we op basis van individuele hulpverzoeken. Daarnaast ondersteunen we diverse projecten die sociaal contact bevorderen.

Voor wie zijn wij er?

Het werk van de lokale Caritas Instelling is gericht op onze naasten. Mensen in uw omgeving die in de verdrukking zijn geraakt. Bijvoorbeeld mensen die niet meer rond kunnen komen en mensen die niet meer (kunnen) deelnemen aan het sociale leven. Caritas St. Maarten zet zich in voor deze mensen.

Hoe draag ik bij aan Caritas?

Op verschillende manieren kunt u bijdragen aan Caritas. Hieronder doen wij een aantal suggesties.

Geef aan de Caritas-collecte tijdens de viering in de Kerk. De geloofsgemeenschappen, in de kerken, binnen de Sint Maarten parochie collecteren regelmatig voor Caritas tijdens de vieringen.

Doneer of schenk. Gulle gevers maken ons werk mogelijk. Het steunen van de lokale of Parochiële Caritas Instelling St. Maarten met een donatie of schenking is een manier om uw naastenliefde tot uiting te laten komen.

Word vrijwilliger. Vrijwilligers doen het werk en zorgen voor onze naasten. Hun werk bestaat uit het opsporen en bezoeken van mensen die in de verdrukking zijn geraakt, begeleiden hun (hulp)aanvraag en doen aan nazorg.

Let op elkaar. Kent u personen in uw omgeving, ook mensen die niet katholiek zijn, die (financieel) in de knel zitten? Of betreft het u zelf? Laat het ons weten, dan kunnen wij helpen.

Kom in contact. Neem contact met ons op om bij te dragen aan Caritas in uw omgeving. Onze contactgegevens staan hiernaast vermeld in de rechter kolom.