Het sacrament van  de ziekenzalving

De ziekenzalving is allereerst bedoeld voor hen die ziek zijn. In het verleden werd de ziekenzalving meestal gegeven in het stervensuur. Het sacrament van de ziekenzalving is geen sacrament van de stervenden, maar van de levenden. Daarom is het goed het moment van de ziekenzalving niet teveel uit te stellen, maar op tijd aan te vragen.

De zieke vraagt om kracht en God’s nabijheid. Het sacrament kan daarom worden gegeven tijdens een proces van ziekte, maar ook in situaties van ouderdom, wanneer iemand zich bijvoorbeeld voorbereid op een zware operatie. Naast de goede zorg van medici, familie en vrienden is dit sacrament het teken van God’s nabijheid en bemoediging.

Wat gebeurt er tijdens een ziekenzalving?

De viering van de ziekenzalving kan plaatsvinden bij u thuis, ziekenhuis of verpleeghuis of, wanneer u dat wenst, in een kerk.  U kunt voor deze plechtigheid een aantal mensen uitnodigen die heel dicht bij u staan. Het woord „ziekenzalving” zegt het al: u wordt gezalfd met gewijde olie op het voorhoofd en op de handen. De olie verwijst naar Christus, in de eerste plaats hopen en bidden we dat u Zijn Nabijheid zult voelen.

De handoplegging is ook heel belangrijk: de priester legt u de handen op: we bidden dat in de eerste plaats God u „de hand boven het hoofd zal houden”. Er wordt gebeden, er kan worden gezongen en er is ruimte om een eigen tekst voor te lezen of een lied te zingen of te laten horen dat u dierbaar is. Wanneer men dat wenst kan ook de heilige communie worden uitgereikt.

In geval van een acute ziekenzalving zal de plechtigheid naar de omstandigheden worden aangepast. Meestal is het dan niet verstandig een te lange viering te houden.

Waar en hoe?

Op diverse momenten vindt er in onze parochie een zogenaamde ‘gezamenlijke ziekenzalving’ plaats waarin meerdere mensen tijdens een eucharistieviering worden gezalfd. De aanwezigheid van meerdere mensen, de viering zelf en ook de ontmoeting daarna kunnen veel betekenen voor mensen. Data:

  • Donderdag 5 oktober 2023 om 10.00 uur in Kerkelijk Centrum Zeist-West, De Clomp 33-02, Zeist.
  • Maarn: in januari 2024 in de St. Theresiakerk, Amersfoortseweg 50, Maarn.
  • Driebergen: in mei 2024 in de Petrus- & Pauluszaal (geloofsgemeenschap St. Petrus’ banden), Rijsenburgselaan 4, Driebergen.

Informatie hierover kunt u inwinnen bij de verschillende parochiesecretariaten, de contactgegevens vindt u hier op onze website.
Maar natuurlijk is een ziekenzalving ook mogelijk bij u thuis of in het ziekenhuis. Daarvoor kunt u de noodtelefoon bellen, 06-22265661.