Duurzaam geloven

Duurzaam geloven2024-03-13T13:45:37+01:00


Geloven in God is kiezen voor het leven.
Daar past een duurzame levensstijl bij, want wie zo leeft weet zich verbonden met en verantwoordelijk voor alle leven. Duurzaamheid hoort hiermee tot het hart van het christendom, waarin zorg voor de schepping een kernwaarde is.

“Als we ons innerlijk verbonden voelen met alles wat bestaat, zullen zorg en soberheid spontaan ontstaan”, schrijft paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si’. Hij roept ons op om, vanuit dankbaarheid, zorg te dragen voor ons gemeenschappelijke huis, de Aarde; een gave van God aan de mensheid. Mens en Aarde heeft God aan elkaar toevertrouwd.         

Duurzaamheid is een speerpunt van beleid in de Sint Maartenparochie. Twee van haar kerken hebben zich aangesloten
bij het netwerk van Groene Kerken: de Catharinakerk in Woudenberg en de St. Petrus’ banden in Driebergen. In de parochie is de werkgroep ‘Duurzaam Geloven Sint Maarten’ actief. Deze werkgroep inspireert en ondersteunt de geloofsgemeenschappen om ‘de roeping behoeders van Gods werk te zijn’, praktisch handen en voeten te geven. Voor vragen en suggesties is de werkgroep bereikbaar via: duurzaamgelovenstmaarten@gmail.com.

Meer informatie over groene kerken vindt u op www.groenekerken.nl.


De spirituele kant van geloof en duurzaamheid
wordt mede verzorgd door de medewerker parochiecatechese, Marjolein Tiemens. Zij schrijft blogs en organiseert verschillende activiteiten rondom het thema geloof en duurzaamheid. U kunt haar bereiken via: m.tiemens@planet.nl.

Blogs

Verwonderwandeling

Johan Goud schrijft in het laatste nummer van Speling (2024-1) ‘De aarde bewonen’, het vraagt om te beginnen van ons dat we eindelijk op aarde landen. Hoever je daarvan nog af staat, dringt tot je door als een onaanzienlijk bloemetje langs [...]

Groene catechismus

‘Een donderpreek voor de niet groene gelovige’, kopte Trouw (19-2-2024) om de Groene catechismus van Sam Janse onder de aandacht te brengen. Zo’n kop trekt de aandacht en prikkelde mij in ieder geval om het artikel te lezen en het boekje [...]

Stuurloze ark

Met de werkgroep Theologie Kerk en Duurzaamheid, waar ik voorzitter van mag zijn, zijn we verdiepingsmateriaal aan het maken over geloof en duurzaamheid. Daarbij gebruiken we het Noachverhaal als kapstok. In de klimaatdiscussie wordt het zondvloed verhaal nog wel eens aangehaald. [...]

COP28: tja, wat moet je ervan denken?

Ik volg de COP28 in Dubai niet op de voet. Het meeste wat ik ervan meekrijg lees ik in de krant (Trouw). Daar word ik eerlijk gezegd niet vrolijk van. Een voorzitter die stelt dat de wetenschap het niet nodig acht [...]

Laudate Deum

Op de feestdag van Franciscus van Assisi presenteerde paus Franciscus zijn nieuwe klimaatbrief, de apostolische exhortatie Laudate Deum (Prijs God). Hiermee geeft de Paus een signaal af dat er sinds het uitkomen van de encycliek Laudato Si' in 2015 veel te weinig [...]

De tien geboden

5. Gaia is God niet

Dit vijfde gebod komt voor mijn gevoel op hetzelfde neer als het tweede: we mogen de natuur niet reduceren tot een gebruiksobject dat kan worden gemanipuleerd en geëxploiteerd. In het tweede gebod [...]

Duurzaam geloven nieuws

Groene catechismus

‘Een donderpreek voor de niet groene gelovige’, kopte Trouw (19-2-2024) om de Groene catechismus van Sam Janse onder de aandacht te brengen. Zo’n kop trekt de aandacht en prikkelde mij in ieder [...]

Webinar over Laudate Deum

Wat zegt paus Franciscus in Laudate Deum, de nieuwste update van Laudato Si'? En wat betekent dat voor onze manier van werken, leven en omgaan met elkaar? De Laudato Si' Alliantie verzorgt hierover [...]

Ga naar de bovenkant