Als een geliefde gestorven is…

Wanneer een dierbare van u is overleden, willen wij u als parochie van harte dienstbaar zijn en u bij het afscheid graag begeleiden en ondersteunen. Een viering in de kerk of in de aula van begraafplaats of crematorium behoort tot de mogelijkheden.

Bij een sterfgeval kunt u het beste contact opnemen met de noodtelefoon van de parochie, 06-22265661. De vrijwilliger die op dat moment de noodtelefoon beheert, zal ervoor zorgen dat een priester, een pastoraal werker of een parochiële voorganger de afscheidsviering verzorgt. Deze voorganger zal contact met u opnemen om één en ander met u af te spreken.

Begraafplaatsen

Downloads