Als een geliefde gestorven is…

Wanneer een dierbare van u is overleden, willen wij u als parochie van harte dienstbaar zijn en u bij het afscheid graag begeleiden en ondersteunen. Een viering in de kerk of in de aula van begraafplaats of crematorium behoort tot de mogelijkheden.

Bij een sterfgeval kunt u het beste contact opnemen met de noodtelefoon van de parochie, 06-22265661. De vrijwilliger die op dat moment de noodtelefoon beheert, zal ervoor zorgen dat een priester, een pastoraal werker of een parochiële voorganger de afscheidsviering verzorgt. Deze voorganger zal contact met u opnemen om één en ander met u af te spreken.

Uitvaart in coronatijd
Vanaf woensdag 28 april 2021 mogen uitvaarten  in onze kerken door maximaal 100 personen worden bijgewoond, mits in het kerkgebouw waar de uitvaart plaatsvindt 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in acht kan worden genomen en de veiligheid kan worden gegarandeerd.
Per kerkgebouw zijn de mogelijkheden verschillend. Uitwijken naar een kerkgebouw met meer capaciteit behoort tot de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw locatie.

Begraafplaatsen

Downloads

Uitvaartliturgie