Als een geliefde gestorven is…

Wanneer een dierbare van u is overleden, willen wij u als parochie van harte dienstbaar zijn en u bij het afscheid graag begeleiden en ondersteunen.

Bij een sterfgeval kunt u het beste contact opnemen met de begrafenisondernemer van uw keuze. De uitvaartleider zal dan de noodtelefoon van onze parochie benaderen. De vrijwilliger die op dat moment de noodtelefoon beheert, zal ervoor zorgen dat een priester, een pastoraal werker of een vrijwilliger de afscheidsviering verzorgt. Deze voorganger zal contact met u opnemen om één en ander met u af te spreken. U kunt ook zelf rechtstreeks bellen met de noodtelefoon: 06-22265661.

Begraafplaatsen