FAQ

FAQ2020-09-02T14:14:39+02:00

Meestgestelde vragen

Op deze pagina vind je de meestgestelde vragen. Mocht je naar aanleiding van de antwoorden hieronder toch nog vragen hebben, dan kan je het  contactformulier gebruiken om je vraag te stellen. Je vraag wordt dan, afhankelijk van je keuze, naar de redactie of naar een geloofsgemeenschap gestuurd. Zij zullen je vraag beantwoorden.

Waar staan jullie voor? Wat is het pastorale beleid van de parochie?2018-07-27T15:55:57+02:00

Hier vind je het pastoraal beleidsplan van het pastoraal team St. Maarten en St. Lucas voor de periode 2016-2018.

Procedure m.b.t. in- en uitschrijven.2018-07-27T15:50:50+02:00

Op de website van de Kerkprovincie, www.rkkerk.nl, kun je alle informatie m.b.t. in- en uitschrijven vinden.

 

Hoe blijf ik op de hoogte van wat er in de parochie gebeurt?2023-09-22T14:46:24+02:00

Op deze website vind je het meest actuele nieuws. Ook is de parochie te vinden op facebook (zoek naar
St. Maartenparochie).

De parochie Sint Maarten geeft 6x per jaar een parochieblad uit, De Mantel van Sint Maarten. Hierin staat zowel nieuws voor de hele parochie, als nieuws uit de verschillende geloofsgemeenschappen. Het parochieblad kan je zowel op papier als per e-mail ontvangen. Laat hiervoor je gegevens achter op het contactformulier.

Daarnaast is er onze tweewekelijkse digitale Nieuwsbrief. Hierin staat vooral het meest actuele nieuws van zowel de hele parochie als uit alle geloofsgemeenschappen. De Nieuwsbrief is een mooie aanvulling op het parochieblad. Ga voor een gratis abonnement naar www.parochie-sintmaarten.nl/nieuwsbrief/ en schrijf je in.

Het archief van onze Nieuwsbrief en De Mantel vind je hier.

Wat is uw vrijwilligersbeleid?2017-09-04T17:14:58+02:00

Wat is uw vrijwilligersbeleid?

Waar zijn er eucharistievieringen?2023-09-22T14:38:44+02:00

De St. Josephkerk in Zeist (Rozenstraat 20) is het eucharistisch centrum. Hier is iedere zondag een eucharistieviering. In de overige kerken wordt zoveel mogelijk eucharistie gevierd. Waar dat niet kan zijn er woord- en communievieringen of gebedsvieringen.
Op doordeweekse dagen zijn er vieringen in de geloofsgemeenschappen van Driebergen, Maarn, Woudenberg en Zeist. In Maarn en Zeist zijn dit eucharistievieringen.

Een volledig overzicht van alle vieringen in onze parochie vind je hier op onze website.

 

Kan ik het sacrament van boete & verzoening ontvangen? (biecht)2023-09-22T14:27:21+02:00

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop  je het sacrament van boete & verzoening kan ontvangen.

Onze parochie kent voorafgaande aan hoogfeesten, zoals Kerstmis en Pasen, zogenaamde boetevieringen, waarin ons de kans wordt gegeven ons geweten te wegen. Na deze vieringen is er in de regel ook altijd de mogelijkheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen, of een afspraak voor een vervolggesprek te maken.

Voor een biechtgesprek kunt u ook een afspraak maken met het centrale secretariaat van de parochie Sint Lucas, secretariaat@stlucas.nu of 033-4941261. Het secretariaat zal een van de priesters benaderen.

Meer informatie over het sacrament van boete en verzoening vind je hier op onze website.

 

Ik kan (tijdelijk) niet in de kerk komen en wil toch graag de Communie ontvangen!2023-09-22T15:02:22+02:00

Wanneer je (tijdelijk) niet in de kerk kan komen en toch graag de Communie wil ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat van je geloofsgemeenschap. De contactgegevens vind je hier op onze website.

Ik ben hulpverlener en wil iemand voordragen voor financiële ondersteuning.2023-09-22T14:41:06+02:00

Als hulpverlener kan je het beste contact opnemen met onze Caritas. Meer informatie hierover vind je hier op onze website.

Ik zit accuut in financiële problemen!2018-07-27T15:24:20+02:00

Op de pagina van onze Caritas vind je meer informatie over wat de Caritas voor jou kan betekenen. Ook vind je daar in de rechterkolom een aanvraagformulier voor individuele hulp.

Kan iemand van de parochie op bezoek komen?2023-09-22T15:01:45+02:00

Wanneer je bezoek wil van iemand van de parochie, neem dan contact op met het secretariaat van je geloofsgemeenschap. De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen vind je hier op onze website.

Wat is de gang van zaken bij een kerkelijke uitvaart?2023-09-22T14:38:03+02:00

Wanneer een dierbare van u is overleden, willen wij u als parochie van harte dienstbaar zijn en u bij het afscheid graag begeleiden en ondersteunen.

Bij een sterfgeval kunt u het beste contact opnemen met de noodtelefoon van de parochie, 06-22265661. De vrijwilliger die op dat moment de noodtelefoon beheert, zal ervoor zorgen dat een priester, een pastoraal werker of een parochiële voorganger de afscheidsviering verzorgt. Deze voorganger zal contact met u opnemen om één en ander met u af te spreken.
U kunt ook zelf rechtstreeks bellen met de noodtelefoon.

Meer informatie over een kerkelijke uitvaart vind je hier op onze website.

Hoe regel ik een ziekenzalving?2023-09-22T14:33:40+02:00

Op diverse momenten vindt er in onze parochie een zogenaamde ‘gezamenlijke ziekenzalving’ plaats waarin meerdere mensen tijdens een eucharistieviering worden gezalfd. De aanwezigheid van meerdere mensen, de viering zelf en ook de ontmoeting daarna kunnen veel betekenen voor mensen. In 2018 is er een ‘gezamenlijke ziekenzalving’ in:

  • Zeist: donderdag 5 oktober 2023 om 10.00 uur in het Kerkelijk Centrum Zeist-West, de Clomp 33-02, Zeist.
  • Maarn: in januari 2024 in de St. Theresiakerk, Amersfoortseweg 50, Maarn.
  • Driebergen: in mei 2024 in de Petrus- & Pauluszaal (geloofsgemeenschap St. Petrus’ banden), Rijsenburgselaan 4, Driebergen.

Informatie hierover kunt u inwinnen bij de verschillende parochiesecretariaten, de contactgegevens vindt u hier op onze website.

Maar natuurlijk is een ziekenzalving ook mogelijk bij u thuis of in het ziekenhuis. Daarvoor kunt u de noodtelefoon bellen, 06-22265661.

Meer informatie over het sacrament van de ziekenzalving vind je hier op onze website.

Wij willen trouwen in de kerk. Hoe gaat dat?2023-03-23T15:27:51+01:00

Wanneer jullie willen trouwen in de kerk dan kunnen jullie contact opnemen met pastor Johan Rutgers, johan.rutgers@stlucas.nu. Hij zal met jullie een afspraak maken voor een aantal voorbereidingsavonden, waarbij jullie je, samen met andere aanstaande bruidsparen, gezamenlijk voorbereiden op het sacrament van het huwelijk. Aanmelden bij voorkeur minimaal een half jaar voor het huwelijk.

Meer informatie over trouwen in de kerk vind je hier op onze website.

 

 

Ik wil het Vormsel ontvangen, waar kan ik mij aanmelden?2023-03-23T16:52:16+01:00

Wanneer je kind het H. Vormsel wil ontvangen, en ná de zomer in groep 8 of hoger zit, kan hij/zij zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en, via de website, terug te sturen naar het centrale secretariaat van de parochie Sint Maarten.

Wanneer je kind in groep 8 of hoger zit én bij ons staat ingeschreven in de parochie-administratie, ontvangt hij/zij medio april vanzelf een uitnodiging en inschrijfformulier.

Meer informatie over het H. Vormsel lees je hier op onze website.

Misschien wil ik katholiek worden. Wat is jullie aanbod?2018-07-27T15:42:40+02:00

Voor volwassenen, die christen en katholiek willen worden, is er een speciale voorbereidingsweg, het ‘catechumenaat’, dat uitloopt op de H. Doop, het H. Vormsel en de H. Eucharistie, bij voorkeur in de Paasnacht.

Indien u dit overweegt, neem dan voor een eerste gesprek contact op met diaken Rini Bouwman, rini.bouwman@stlucas.nu. De voorbereiding vindt plaats in samenwerking met de St. Lucasparochie, onder begeleiding van diaken Rini Bouwman.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de Eerste H. Communie?2023-09-22T14:18:06+02:00

Je kunt je kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie door het aanmeldingsformulier in te vullen en, via de website, op te sturen naar het centrale secretariaat van de parochie Sint Maarten.

Wanneer je kind in groep 4 of hoger zit én bij ons staat ingeschreven in de parochie-administratie, ontvangt u in het najaar vanzelf een uitnodiging en inschrijfformulier.

Meer informatie over de Eerste Heilige Communie lees je hier op onze website.

 

 

Ik wil mijn kindje graag laten dopen. Wat moet ik doen?2020-09-02T14:13:54+02:00

Voor het aanmelden van een dopeling neemt u contact op met het centraal secretariaat van de parochie Sint Maarten in Zeist, secretariaat@parochie-sintmaarten.nl of 030-6922113 (ma t/m vrij 08.30-12.30 uur).

Meer informatie over het laten dopen van uw kindje vindt u hier op onze website.

 

Ga naar de bovenkant