De Eerste Heilige Communie

Je Eerste Communie doen is een speciaal en mooi moment in je leven. Het is een groot feest. Daarom is het begrijpelijk dat u ervoor kiest om uw kind de Eerste Communie te laten doen. Door deel te nemen aan de communie hoort uw kind nog meer bij de geloofsgemeenschap en bij Jezus.

Voor onze parochie (met zijn zes geloofsgemeenschappen) zal in 2023 op twee van onze locaties van onze parochie de voorbereiding en de Eerste Communieviering plaatsvinden, waarbij er ook in de eigen geloofsgemeenschap feestelijke aandacht zal zijn voor de ‘eigen’ communicanten.

Programma

De kinderen gaan op een interactieve, creatieve, speelse en leuke manier ontdekken wat de Eerste Communie inhoudt. Er worden boeiende verhalen verteld over God, waarbij centraal staat dat God er altijd zal zijn voor mensen.  En natuurlijk is er alle ruimte voor de kinderen om hun eigen verhalen en ervaringen te vertellen. In de voorbereiding maken we gebruik van het boek ‘Het katholieke geloof ontdekken’.
Naast de bijeenkomsten voor de kinderen is er een parallelle bijeenkomst met de ouder(s)/verzorger(s).

Praktisch

Voor wie

Voor kinderen die dit schooljaar in groep 4 of 5 zitten.

Waar en wanneer zijn de bijeenkomsten voor kinderen én ouders

  • zondag 5 februari 2023, in het parochiecentrum St. Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen
  • zondag 19 februari 2023, in het parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist
  • zondag 12 maart 2023, in Driebergen
  • zondag 4 april 2023, in Zeist
  • zondag 16 april 2023, in Driebergen
  • zondag 23 april 2023, in Zeist
  • zondag 14 mei 2023, feestelijke viering in de St. Josephkerk, Rozenstraat 20, Zeist
  • zondag 28 mei 2023, in Driebergen

De bijeenkomsten zijn, m.u.v. zondag 14 mei, van 13.00- ca. 14.15 uur.

Ouderavond

De ouderavond zal zijn op woensdag 25 januari 2023 om 20.00 uur in het parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist.

Begeleiding

werkgroep EHC (Reinout Hilhorst, Mady Keijser, Raquel Greeven)
Pastor Johan Rutgers

Aanmelding

U kunt uw kind middels dit aanmeldingsformulier opgeven voor de voorbereiding op de Eerste H. Communie van 2023. LET OP: Nadat u op ‘verzenden’ heeft geklikt, krijgt u géén bevestiging dat het formulier is verzonden. Het secretariaat zal u binnen drie werkdagen een bevestiging sturen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat: Raquel Greeven, secretariaat@parochie-sintmaarten.nl of 030-6922113.

2023 Flyer EHC

Voorbereiding