De Eerste Heilige Communie

Je Eerste Communie doen is een speciaal en mooi moment in je leven. Het is een groot feest. Daarom is het begrijpelijk dat u ervoor kiest om uw kind de Eerste Communie te laten doen. Door deel te nemen aan de communie hoort uw kind nog meer bij de geloofsgemeenschap en bij Jezus.

Voor onze parochie (met zijn zes geloofsgemeenschappen) zal er, bij voldoende belangstelling, op twee plaatsen (Zeist en Driebergen) de voorbereiding en de Eerst Communieviering plaatsvinden, waarbij er ook in de eigen geloofsgemeenschap feestelijke aandacht zal zijn voor de ‘eigen’ communicanten.

Programma

De kinderen gaan op een interactieve, creatieve, speelse en leuke manier ontdekken wat de Eerste Communie inhoudt. Er worden boeiende verhalen verteld over God, waarbij centraal staat dat God er altijd zal zijn voor mensen.  En natuurlijk is er alle ruimte voor de kinderen om hun eigen verhalen en ervaringen te vertellen. In de voorbereiding maken we gebruik van het communieproject ‘Blijf dit doen’, dat goed aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

Praktisch

Voor wie

voor kinderen vanaf 7 jaar (groep 4)

Waar en wanneer

  • Zeist: 9 bijeenkomsten van november tot mei: op een woensdagmiddag van 13.00 tot 14.30.
  • Driebergen: 9 bijeenkomsten van januari tot mei: op een zondag van 9.30 tot 10.30.
  • Verder zijn er ouderavonden en is er een bijeenkomst voor de kinderen samen met hun ouders. De Eerste Communieviering vindt half mei plaats.

Begeleiding

  • Zeist: Marian van der Laan en een lid van het pastoraal team
  • Driebergen: Miranda van der Ven, Angela Schoonhoven en een lid van het pastoraal team

Aanmelding

In de maanden september en oktober kunt u uw kind opgeven via dit aanmeldingsformulier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat: Raquel Greeven, secretariaat@parochie-sintmaarten.nl. Tijdens de ouderavond op donderdag 28 november 2019 van 20.00-21.30 uur in het parochiecentrum St. Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen, krijgt u informatie over de Eerste Heilige Communie, het project en over wat er van u als ouder verwacht wordt.

Voorbereiding