Het sacrament van het vormsel

Het ontvangen van het vormsel is een mijlpaal in het leven van een kind. Het kind kiest er dan voor om verder te gaan met het geloof dat hij van de ouders heeft ontvangen. Met het vormsel ontvangt uw kind de Heilige Geest, die het op zijn levensweg helpt. Het vormsel en de voorbereiding daarop is een groot feest. Daarom is het mooi dat uw kind ervoor kiest om dit sacrament te ontvangen.

Als uw kind vóór de zomer in groep 7 of 8 zit, is het oud genoeg om zich te gaan voorbereiden op het sacrament van het vormsel.  Voor de kinderen van zowel de St. Maartenparochie als St. Lucasparochie is er jaarlijks één gezamenlijke voorbereiding én vormselviering, waarbij er ook in de eigen geloofsgemeenschap feestelijke aandacht zal zijn voor de ‘eigen’ vormelingen. In 2019 is de vormselviering op vrijdagavond 15 november om 19.00 uur in de St. Lucasparochie (Achterveld), in 2020 zal de vormselviering in de St. Maartenparochie zijn.

Het grootste gedeelte van de voorbereiding vindt plaats in een vormselweekend (vrijdagavond 4 t/m zondagmiddag 6 oktober 2019). Vóór dit weekend zijn er nog 2 bijeenkomsten, ná de vormselviering is er nog een terugkomavond, een bezoek aan Bartiméus en deelname aan de vormelingendag.
Voor de voorbereiding op het vormsel wordt gebruik gemaakt van een vormselproject, dat goed aansluit bij de belevingswereld van tieners. Op een interactieve, speelse manier gaan de tieners ontdekken wat het vormsel inhoudt, waarbij er veel gebruik gemaakt wordt van filmpjes, actieve spellen en creatieve opdrachten.De begeleiding ligt in handen van pastoraal werker Hao Tran en een groep ervaren begeleiders.

De eerste ouderavond is op woensdag 26 juni om 20.00 uur in parochiecentrum ‘De Kom’, Hamersveldseweg 51, Leusden.

Aanmelden

In de maanden april, mei en juni kunt u uw kind opgeven via dit aanmeldingsformulier

Of door een mail (met naam van uw kind, adres en telefoonnummer) te sturen naar het parochiesecretariaat, Raquel Greeven, secretariaat@parochie-sintmaarten.nl

Tijdens de ouderavond op 26 juni krijgt u informatie over het vormsel, het project en over de hulp die van u als ouder verwacht wordt.