Het sacrament van het vormsel

Het ontvangen van het vormsel is een mijlpaal in het leven van een kind. Het kind kiest er dan voor om verder te gaan met het geloof dat hij van de ouders/verzorgers heeft ontvangen. Met het vormsel ontvangt uw kind de Heilige Geest, die het op zijn levensweg helpt. Het vormsel en de voorbereiding daarop is een groot feest. Daarom is het mooi dat uw kind ervoor kiest om dit sacrament te ontvangen.

Als uw kind vóór de zomer in groep 7 of 8 zit, is het oud genoeg om zich te gaan voorbereiden op het sacrament van het vormsel. Voor de kinderen van zowel de St. Maartenparochie als St. Lucasparochie is er jaarlijks één gezamenlijke voorbereiding én vormselviering, waarbij er ook in de eigen geloofsgemeenschap feestelijke aandacht zal zijn voor de ‘eigen’ vormelingen. Het ene jaar is de vormselviering in de St. Maartenparochie, het andere jaar in de St. Lucasparochie.

Het grootste gedeelte van de voorbereiding vindt plaats in een vormselweekend. Vóór dit weekend zijn er nog 2 bijeenkomsten, ná de vormselviering is er nog een terugkomavond, een bezoek aan Bartiméus en deelname aan de vormelingendag.
Voor de voorbereiding op het vormsel wordt gebruik gemaakt van een vormselproject, dat goed aansluit bij de belevingswereld van tieners. Op een interactieve, speelse manier gaan de tieners ontdekken wat het vormsel inhoudt, waarbij er veel gebruik gemaakt wordt van filmpjes, actieve spellen en creatieve opdrachten. De begeleiding ligt in handen van een lid van het pastoraal team en een groep ervaren begeleiders.
Voorafgaand aan de voorbereiding van de kinderen is er een ouderavond voor de ouders/verzorgers van het kind. Hier krijgt u informatie over het vormsel, het project en de hulp die van u als ouder/verzorger wordt verwacht.

Vanwege corona is de voorbereiding op het H. Vormsel voor 2020 uitgesteld. Zodra bekend is wanneer de voorbereiding alsnog van start gaat, zal dat gepubliceerd worden.

Aanmelden

U kunt uw kind opgeven voor de voorbereiding op het H. Vormsel via dit aanmeldingsformulier, of door een mail (met naam van uw kind, adres en telefoonnummer) te sturen naar het parochiesecretariaat, Raquel Greeven, secretariaat@parochie-sintmaarten.nl