Het sacrament van het vormsel

Het ontvangen van het sacrament van het vormsel is een mijlpaal in het leven van een kind en is de bevestiging van zijn of haar doopsel. Het kind kiest er dan zelf voor om verder te gaan met het geloof dat hij van de ouders/verzorgers heeft ontvangen. Met het vormsel ontvangt uw kind de kracht van de Heilige Geest, die het op zijn levensweg helpt. Het vormsel en de voorbereiding daarop is een groot feest. Daarom is het mooi dat uw kind ervoor kiest om dit sacrament te ontvangen.

Voor wie?

Als uw kind vóór de zomer in groep 8 of de brugklas zit, is het oud genoeg om zich te gaan voorbereiden op het sacrament van het vormsel. Voor de kinderen van zowel de St. Maartenparochie als St. Lucasparochie is er jaarlijks één gezamenlijke voorbereiding én vormselviering. In 2024 zal de voorbereiding en viering in de Sint Maartenparochie zijn.

Voorbereiding

  • De eerste informatieavond voor de jongere(n) en hun ouder(s)/verzorger(s) is op woensdag 24 april 2024 van 19.00-20.30 uur in het parochiecentrum St. Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen-Rijsenburg.
  • De data voor de volgende bijeenkomsten van de jongeren, op vrijdagavond van 19.00-20.30 uur, ook in het parochiecentrum in Driebergen-Rijsenburg, worden bij de eerste informatieavond bekend gemaakt.
  • Bij voldoende belangstelling gaan we op zondag 12 mei met de jongeren naar de vormseldag van het bisdom.
  • De datum voor een tweede ouderavond wordt eveneens bij de eerste informatieavond bekend gemaakt en valt samen met een bijeenkomst voor de jongeren.

De feestelijke vormselviering is op zondag 17 november 2024 in de St. Josephkerk, Rozenstraat 20, Zeist.

Twijfel

Het kan zijn dat uw kind zelf heeft besloten om mee te doen met het Vormsel. Het kan ook zijn dat u graag wilt dat uw kind meedoet. De motivatie bij tieners kan heel verschillend zijn. De catechese ter voorbereiding op het Vormsel staat open voor iedereen: jongeren kunnen de catechese volgen en aan het einde van het traject met hun ouders bespreken of hij/zij wel/niet het Vormsel wil ontvangen.

Begeleiding

De begeleiding is in handen van pastoor Harrold Zemann en catecheet Margje Hengeveld. Uw hulp en/of ondersteuning is daarbij zeer gewenst.

Aanmelden

U kunt uw kind t/m woensdag 17 april opgeven voor de voorbereiding op het H. Vormsel 2024 via dit aanmeldingsformulier.  
LET OP: Nadat u op ‘verzenden’ heeft geklikt, krijgt u géén bevestiging dat het formulier is verzonden. Het secretariaat zal u binnen drie werkdagen een bevestiging sturen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat: Raquel Greeven, secretariaat@parochie-sintmaarten.nl of 030-6922113.