Het sacrament van het vormsel

Het ontvangen van het sacrament van het vormsel is een mijlpaal in het leven van een kind en is de bevestiging van zijn of haar doopsel. Het kind kiest er dan zelf voor om verder te gaan met het geloof dat hij van de ouders/verzorgers heeft ontvangen. Met het vormsel ontvangt uw kind de kracht van de Heilige Geest, die het op zijn levensweg helpt. Het vormsel en de voorbereiding daarop is een groot feest. Daarom is het mooi dat uw kind ervoor kiest om dit sacrament te ontvangen.

Voor wie?

Als uw kind vóór de zomer in groep 8 of de brugklas zit, is het oud genoeg om zich te gaan voorbereiden op het sacrament van het vormsel. Voor de kinderen van zowel de St. Maartenparochie als St. Lucasparochie is er jaarlijks één gezamenlijke voorbereiding én vormselviering. In 2024 zal de voorbereiding en viering in de Sint Maartenparochie zijn (in 2023 is er geen voorbereiding en viering).

Voorbereiding

De data van voorbereiding voor de volgende vormselviering zijn nog niet bekend.

Begeleiding

De begeleiding is in handen van Pastor Johan Rutgers.

Aanmelden

U kunt uw kind opgeven voor de voorbereiding op het H. Vormsel 2024 via dit aanmeldingsformulier.  LET OP: Nadat u op ‘verzenden’ heeft geklikt, krijgt u géén bevestiging dat het formulier is verzonden. Het secretariaat zal u binnen drie werkdagen een bevestiging sturen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat: Raquel Greeven, secretariaat@parochie-sintmaarten.nl of 030-6922113.