Komt u op het feest?

U kunt niet gemist worden! Elke parochiaan en belangstellende is van harte uitgenodigd op het 12 ½ jarig jubileum van parochie Sint Maarten, a.s. zondag 11:00 uur in de Josephkerk, Zeist. We beginnen met een feestelijke eucharistieviering, met een koor uit verschillende kerken en een zegen voor onze nieuwe voorgangers in de weekendvieringen, vijf parochianen die deze [...]

2e Repetitie gelegenheidskoor bij jubileumviering parochie Sint Maarten

Op 3 juli a.s. vieren we het 12,5 jarig bestaan van onze parochie. Een gelegenheidskoor zal de feestelijke eucharistieviering in de St. Josephkerk in Zeist, waar pastoor Harrold Zemann en pastoraal werker Nelleke Spiljard voor zullen gaan, muzikaal ondersteunen. De eerste repetitie is al achter de rug, zaterdag 18 juni is de tweede (van 10:00-12:30 uur. Wil [...]

LAATSTE NIEUWS

Meer nieuws

Bemoediging en inspiratie

De Mantel van Sint Maarten

Dit gedicht van Maryse Imbault uit Doorn werd gelezen bij de oprichtingsviering van parochie Sint Maarten op 13 november 2010. Elke geloofsgemeenschap had een lapje gemaakt voor een gezamenlijke mantel van Sint Maarten, met een uitleg wat het verbeeldde en met een voorbede.

Dit is een lap om te gedenken
Sint Martinus die zijn jas
bij de poort van Amiens wilde schenken
en daarmee ons tot voorbeeld was.
Zijn geest en werk
zijn in deze kerk
een bron voor ons tezaam.
Fier draagt dit huis zijn naam.

Op deze dag willen wij vieren
met zeven locaties het samen zijn
en straks door deze mantel
voelen dat wij één Parochie zijn.
Kijk, groot en klein.
Martinus gaf het voorbeeld
om samen kerk te zijn.
Hier in dit kerkgebouw
is ook een plaats voor jou!

Bid dat deze kerk in het midden
van de Heuvelrug beschutting geeft
aan iedereen die er wil bidden
of die aan rust behoefte heeft.
Door deze Martinuskerk
ervaren wij hoe sterk
God nog steeds aan ons denkt
en ons zijn zegen schenkt.

 

Lees verder