Contact informatie

Secretariaat parochie Sint Maarten:  Raquel Greeven 030-6922113 secretariaat@parochie-sintmaarten.nl

Secretariaat pastoraal team:  Rosella van den Hoeven r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl

  06-22265661 (noodnummer – voor ziekenzalving en uitvaart)

  Klik hier om ons team te bekijken

  Kopij voor de website of het parochieblad De Mantel van Sint Maarten kunt u sturen naar: centraleredactie@parochie-sintmaarten.nl.

  Sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij voor het Herfst, Allerheiligen, Allerzielennummer van het parochieblad is donderdag 9 september  2021, 21.00 uur. Dit nummer zal rond 2 oktober 2021 verschijnen.

  Parochie Sint Maarten: NL52 ABNA 0630 5073 84 t.n.v. R.K. Parochie Sint Maarten

  Geloofsgemeenschap St. Martinus, Doorn: NL12 INGB 0000 5810 28 of
  NL 56 ABNA 0436 9442 00 t.n.v. St. Martinuskerk Doorn.

  Geloofsgemeenschap St. Petrus’ banden, Driebergen: NL20 RABO 0375 2287 72 t.n.v. kerkbestuur Sint Petrus’ banden, Driebergen.

  Geloofsgemeenschap St. Andries, Leersum: NL 32 INGB 0006 4626 51 t.n.v. R.K. parochie Sint Maarten, geloofsgemeenschap St. Andries

  Geloofsgemeenschap St. Theresia, Maarn: NL56 RABO 0372 4328 75 t.n.v. St. Theresiakerk Maarn/Maarsbergen.

  Geloofsgemeenschap H. Catharina, Woudenberg: NL22 INGB 0002 3575 00 t.n.v. Parochie St. Maarten, Geloofsgemeenschap H. Catharina

  Geloofsgemeenschap Emmaus, Zeist: NL74 INGB 0000 2489 48 t.n.v. Parochie St Maarten Emmausgemeenschap  Zeist

  Secretariaat: Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist
  Tel: 030-6922113’
  E-mail: secretariaat@parochie-sintmaarten.nl

  Voorzitter pastoor Harrold Zemann
  Vicevoorzitter Peter Reinders
  Secretaris Hans Burgman
  Penningmeester Gerard Hoogervorst
  Personeel/vrijwilligers vacature
  Onroerend goed Dimitry Melchiors
  Communicatie vacature

  Hebt u hulp nodig? Wij helpen!

  – Bent u in de problemen geraakt?

  – Weet u niet hoe het is op te lossen?

  – Zit u financieel aan de grond?

  – Wilt u graag weer in contact komen met mensen?

  – Is er niemand om u te helpen?

  KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

  Onze kerken