Contact informatie

Secretariaat parochie Sint Maarten:  Raquel Greeven 030-6922113 secretariaat@parochie-sintmaarten.nl

Secretariaat pastoraal team:  Rosella van den Hoeven r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl

06-22265661 (noodnummer – voor ziekenzalving en uitvaart)

Klik hier om ons team te bekijken

Kopij voor de website, Nieuwsbrief of het parochieblad De Mantel van Sint Maarten kunt u sturen naar: centraleredactie@parochie-sintmaarten.nl.

Sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij voor het Advent/Kerstnummer van het parochieblad De Mantel is donderdag 27 oktober 2022 21.00 uur. Dit nummer zal rond 19 november 2022 verschijnen.

Parochie Sint Maarten: NL52 ABNA 0630 5073 84 t.n.v. R.K. Parochie Sint Maarten

Geloofsgemeenschap St. Martinus, Doorn: NL12 INGB 0000 5810 28 of
NL 56 ABNA 0436 9442 00 t.n.v. St. Martinuskerk Doorn.

Geloofsgemeenschap St. Petrus’ banden, Driebergen: NL20 RABO 0375 2287 72 t.n.v. kerkbestuur Sint Petrus’ banden, Driebergen.

Geloofsgemeenschap St. Andries, Leersum: NL 32 INGB 0006 4626 51 t.n.v. R.K. parochie Sint Maarten, geloofsgemeenschap St. Andries

Geloofsgemeenschap St. Theresia, Maarn: NL56 RABO 0372 4328 75 t.n.v. St. Theresiakerk Maarn/Maarsbergen.

Geloofsgemeenschap H. Catharina, Woudenberg: NL22 INGB 0002 3575 00 t.n.v. Parochie St. Maarten, Geloofsgemeenschap H. Catharina

Geloofsgemeenschap Emmaus, Zeist: NL74 INGB 0000 2489 48 t.n.v. Parochie St Maarten Emmausgemeenschap  Zeist

Secretariaat: Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist
Tel: 030-6922113’
E-mail: secretariaat@parochie-sintmaarten.nl

Voorzitter pastoor Harrold Zemann
Vicevoorzitter Peter Reinders
Secretaris vacature
Penningmeester Gerard Hoogervorst
Personeel/vrijwilligers vacature
Onroerend goed Dimitry Melchiors
Communicatie vacature

Hebt u hulp nodig? Wij helpen!

– Bent u in de problemen geraakt?

– Weet u niet hoe het is op te lossen?

– Zit u financieel aan de grond?

– Wilt u graag weer in contact komen met mensen?

– Is er niemand om u te helpen?

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

Contactformulier

    Onze kerken