Soldaat Maarten is barmhartig.
Hij ziet een arme man,
en geeft zijn halve mantel,
omdat hij delen kan.

Die nacht in diepe dromen
ziet Maarten Jezus zelf,
als arme teruggekomen,
gekleed in de mantelhelft!

Sint Maarten laat zich dopen
en neemt een groot besluit:
hij wil als monnik leven,
hij gaat het leger uit.

Geliefd bij alle mensen,
om z’n barmhartigheid beroemd,
wordt hij, zonder ‘t te wensen,
bisschop van Tours benoemd.

Wij vertellen zijn verhalen
als een inspiratiebron,
want zijn licht is blijven stralen
in elke lampion!

(c) Marjet de Jong
www.geloventhuis.nl