Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding
Artikel in NRC over de aanpak van natuurherstel
Veenmos is een fantastisch plantje. Het kan ontzettend veel water opslaan. Tijdens droge periodes kan het ervoor zorgen dat planten en dieren in de wijde omgeving genoeg water hebben. Het werkt als een spons, zorgt ervoor dat gebieden veel robuuster worden tegen klimaatverandering. Het slaat ook nog eens heel veel CO2 op. Zonder veenmos verdwijnen allerlei andere planten, dieren en bodemleven. Eeuwenlang zijn de veengronden afgegraven en is het veenmos zwaar onder druk komen te staan. De normale aanpak van natuurherstel  werkt niet goed. Tjeerd Veenhoven probeert te bedenken hoe je een verdienmodel kunt maken van het herstellen van natuurgebieden.
In Nederland bestaat een flink deel van ons afval uit luiers. Die zijn allemaal van plastic, allemaal complexe plastics bij elkaar, niet goed te scheiden of te hergebruiken. Tjeerd bedacht een luier gemaakt van veenmos. Als het werkt, ontstaat er dus een financiële basis voor boeren om op stukken land weer veenmos te laten groeien. Dat moet dan geoogst worden maar groeit snel weer terug.
Nog een voorbeeld : de lisdodde. Deze groeit snel aan de rand van het water en neemt heel veel fosfaten en andere nutriënten op uit de bodem en het water. Ook daar moeten we dus bedenken hoe we financiële prikkels krijgen voor boeren om daar meer van te planten. Lisdodde is geschikt voor isolatie.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’
Het is noodzakelijk veel meer te investeren in onderzoek om het gedrag van de ecosystemen te begrijpen en op de juiste wijze de verschillende variabelen van het effect van iedere belangrijke verandering van het milieu te analyseren.(LS nr. 42)

Voorbede

Bidden wij voor mensen die geïnspireerd worden om grote problemen op te lossen door  bestaande natuur beter te gebruiken in plaats van allerlei technische ontwikkelingen of keiharde innovatie toe te passen.