Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Actualiteit:
“Niet bouwen, dat is pas duurzaam”.
Door bestaande gebouwen anders te gebruiken, kunnen we ruim voorzien in de vraag naar woningen. Die boodschap brengt Gideons Tribe, een beweging van bedrijven, architecten, ontwerpers en bouwexperts. “We hebben niet zozeer een woningprobleem maar een woonprobleem”, zegt bouwadviseur en publicist Mariet Rutten.
Zij maakt onderdeel uit van het zogenoemde supportteam van Gideons Tribe. Er zijn meer initiatieven in en om de bouwwereld die het geluid laten horen dat het vinden van woningen duurzamer goedkoper en sneller is dan nieuwe huizen bouwen in een groene wei. Dat lijkt geen leuke boodschap voor de bouwsector. Maar ook de verduurzaming en transformatie van bestaande huizen en leegstaand vastgoed is een enorme opgave. Er valt echt nog genoeg te doen. De overheid wil in de komende zeven jaar 900 000 nieuwe woningen gebouwd zien worden. Binnen de knellende stikstofnormen en tegen een achtergrond van een zieltogende natuur en overbelasting van natuurlijke hulpbronnen, lijkt dat een onmogelijke
opgave. En volgens Gideons Tribe zijn zo veel nieuwe woningen ook helemaal niet nodig.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí.

De woningnood is in veel delen van de wereld, zowel op het platteland als in grote steden, ernstig omdat de staatsbegroting gewoonlijk slechts een gedeelte van de vraag dekt. Niet alleen de armen, maar een groot gedeelte van de maatschappij komt serieuze moeilijkheden tegen om een eigen huis te verwerven. Het eigendom van een huis is van groot belang voor de waardigheid van de persoon en de ontwikkeling van het gezin. Het betreft een centraal thema in de menselijke ecologie. Als op een bepaalde plaats zich agglomeraten van wankele huizen hebben ontwikkeld, dan gaat het vóór alles erom die wijken verder te ontwikkelen, niet om bewoners ervan hun wortels te ontnemen en hen te verdrijven. Wanneer de armen in vervuilde voorsteden wonen,” is het noodzakelijk over te gaan tot verhuizing en om geen lijden aan lijden toe te voegen, voorafgaand de passende informatie te verschaffen, alternatieven bestaande uit fatsoenlijke huizen aan te bieden en de belanghebbenden direct erbij te betrekken. Tegelijkertijd zou de creativiteit ertoe moeten leiden de armoedige wijken binnen een  gastvrije stad te integreren. “Hoe mooi zijn de steden die ongezond wantrouwen weten te overwinnen en hen die anders zijn, integreren en van die integratie een nieuwe factor van ontwikkeling maken! Hoe mooi zijn de steden die ook in hun architectonische planning vol ruimten zijn die verbinden, relaties tot stand brengen en de erkenning van de anderen bevorderen. (Nr. 152)

Voorbede

Laat ons bidden voor de mensen die initiatieven ontwikkelen om bestaande gebouwen anders te gebruiken onder begeleiding van architecten, ontwerpers en bouwexperts en volwaardige woningen ontwerpen om zo tegemoet te komen aan de woningnood en aan behoud van de natuur.