Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding
Artikel in de “tuinliefhebber” over oogst die ten prooi kan vallen aan plagen en ziektes en dus de oogst ruïneren, maar als je daarvan afhankelijk bent voor je inkomen, dan heb je als akkerbouwer een probleem. Het is een van de redenen waarom nog altijd veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Want de consument wil een mooi product op zijn bord en de teler moet zijn inkomen zeker stellen. Tegelijkertijd staan de maatschappij en de landbouw voor grote uitdagingen: verlies aan biodiversiteit, verspilling van hulpbronnen, afhankelijkheid van milieuonvriendelijke productiemiddelen (zoals pesticiden), risico’s voor de volksgezondheid door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en klimaatverandering. Allemaal zaken die verandering in de manier van werken in de akkerbouw noodzakelijk maken.
Kan het anders?
Monoteelt maakt kwetsbaar; meer afwisseling in gewassen voorkomt dat ziektes en plagen te veel om zich heen grijpen en de hele oogst vernietigen
Wie doen er mee?
Verduurzaming van akkerbouw vraagt om veel meer dan alleen minder bestrijdingsmiddelen. Het raakt allerlei andere zaken, zoals het inkoopbeleid van supermarkten en het koopgedrag van de consument. De wil om te veranderen is bij iedereen aanwezig. Die inzet geeft de meeste kans op een succesvolle omslag en het is hoopvol dat alle betrokken partijen willen meedenken en -doen.

Uit de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus
Op maatschappelijke problemen moet men reageren met sociale netwerken, niet met de pure som van individuele positieve bijdragen. Er zal een bundeling van krachten en een eenheid van bijdragen noodzakelijk zijn. Een ecologische bekering die een dynamiek van duurzame verandering te weeg wil brengen, vraagt ook om een gemeenschappelijke verandering. (LS nr. 219)

Voorbede

Bidden wij dat de persoonlijke inspanning van boeren voor een beter milieu moge leiden tot een samenwerking met vele anderen om zo te komen tot een duurzame verandering in de landbouw.