Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Actualiteit: De aarde vertel het ons wel.
Het voedingspatroon wijzigen is heel goed mogelijk, betoogt Ruud Zanders, voorzitter van Caring Farmers, een groep boeren die duurzaam werkt. Hij sprak enkele weken terug de Duurzame Troonrede uit. Ooit zijn we te vet, te zoet, te zout gaan eten. Dus waarom zouden we niet naar een ecologisch verantwoord eetpatroon gaan? De wijziging van ons voedselsysteem is spannend. Maar de huidige weg loopt dood. Ons voedsel onze eerste levensbehoefte vindt al duizenden jaren zijn oorsprong in landbouw. Na de tijd van jagers en verzamelaars wisten we als boeren hoe we steeds meer voedsel konden produceren Met ons land. Die productiedrang speelt de aarde nu parten. Dat ons huidige landbouwsysteem aan verandering toe is, zal niemand meer betwisten. Maar de grote vraag is hoe we dan verder kunnen en moeten. Het langverwachte landbouwakkoord is er niet gekomen. Voor velen was dit een grote teleurstelling. Tegelijkertijd biedt het niet -landbouwakkoord een akkoord zou zijn geworden dat doorging op dezelfde weg, met alleen kleine aanpassingen. De radicale wijziging die nodig is, staat er dan ook niet in. Wat we nodig hebben is een voedsel akkoord is dat we gaan produceren en consumeren binnen de draagkracht van de aarde. Daarvoor is kringloopdenken van belang. Voormalig minister Schouten van landbouw, natuur en voedsel kwaliteit heeft hiervoor al in 2017 een eerste aanzet gedaan. Het idee was goed, de verdere uitwerking uiterst belabberd. De ontevredenheid daarover heeft overigens in 2019 geleid tot oprichting van de Caring Farmers.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí ( Nr.202)
In veel zaken moet de koers opnieuw worden bepaald, maar voor alles moet de mensheid veranderen. Het ontbreekt aan het bewustzijn van een
gemeenschappelijke oorsprong, een elkaar toebehoren en een door allen gedeelde toekomst. Dit basale bewustzijn zou de ontwikkeling van nieuwe overtuigingen, nieuwe gedragingen en levensstijlen mogelijk maken. Zo ontstaat er een grote , culturele, spirituele en educatieve uitdaging die lange processen van herstel zal inhouden.

Voorbede

Ons voedingspatroon heeft een grote verandering nodig, dit is in het belang van onze gezondheid maar ook in het belang om de aarde te beschermen.
Die verandering is iets van ons allen. laten we bidden dat het bewustzijn van de mensen mag groeien en dat er een voedselakkoord komt
binnen de draagkracht van de aarde.