Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding
Interview met Gerrit Hiemstra(weerman) over de vraag of hij zich zorgen maakt om de toekomst. Hij vindt dat jongeren zich zorgen moeten maken om hun eigen toekomst. Jonge mensen zitten vaak niet op posities waar ze aan de knoppen kunnen draaien. Ouderen zouden een stapje terug moeten zetten en aan jongeren moeten vragen: zeggen jullie het maar! De jongere generatie moet positieve voorbeelden krijgen en de samenleving moet richting krijgen. En niet de richting van: doe maar lekker waar je zin in hebt. Maar van: we hebben een groot probleem en daar moeten we wat aan doen. En hier heb je richtlijnen die verstandig zijn. De oplossingen zijn er. Een duurzaam huis, een elektrische auto, vegetarisch eten, van het gas af, dat zijn allemaal keuzes.

Uit de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus
Ik nodig dringend uit tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop wij de toekomst van de planeet gestalte geven. Wij hebben behoefte aan een gesprek dat ons allen verenigt, omdat de uitdaging van het milieu die wij meemaken, en de menselijke wortels ervan ons aangaan en ons allen raken. (LS nr. 14)

Voorbede

Bidden wij om wijsheid voor ouderen om een stapje opzij te doen, zodat de jongeren de kans krijgen om mee te beslissen over hun eigen duurzame toekomst.