Schriftlezingen: Exodos 22,20-26; 1 Thes  1,5c-10 en Mt 22,34-40

Exodos 22 vv. :
Maak het leven van een vreemdeling niet slecht en moeilijk, want: “Gij zijt zelf vreemdeling in Egypte geweest”. En, in Godsnaam, zegt Mozes (Ex 20,22):
-géén onrecht aan de zwakken in de samenleving: weduwen en wezen
-géén wurgcontracten. Als je geld leent aan een ander vraag dan geen rente.
-géén kleding inpikken—voor zonsondergang teruggeven—anders staat hij/zij in de kou.
Namens God zegt Mozes: “want Ik ben vol medelijden”. Een samengesteld woord:

Exodos 22,20-26 en 1 Thes  1,5c-10  en Mt 22,34-40

 

Exodos 22 vv. :
Maak het leven van een vreemdeling niet slecht en moeilijk, want: “Gij zijt zelf vreemdeling in Egypte geweest”. En, in Godsnaam, zegt Mozes (Ex 20,22):
-géén onrecht aan de zwakken in de samenleving: weduwen en wezen
-géén wurgcontracten. Als je geld leent aan een ander vraag dan geen rente.
-géén kleding inpikken—voor zonsondergang teruggeven—anders staat hij/zij in de kou.

Namens God zegt Mozes: “want Ik ben vol medelijden”. Een samengesteld woord: Mede-lijdend. Gedeelde smart is halve smart.

Tweede lezing:
Vers 8: “Wij hoeven daar niets over te zeggen;  9: Want zij vertellen zelf hoe 0ns optreden bij u is geweest, en hoe u zich bekeerd” ..enz…enz.
Is dit niet een klein voorbeeld van synodaal kerk zijn? De gelovigen vertellen zelf. En Paulus erkent dat zij het ook het beste weten. Natuurlijk: ‘synodaliteit” omvat heden ten dage meer, breder en dieper. Maar wordt hier niet een aanzet geboden?

Evangelie:
De hele Thora – wet en profeten- kun je terug brengen tot deze twee zinnen:
1) God beminnen …2) de naaste beminnen…, die structureel hetzelfde zijn. God als eerste:  3x “heel”..
Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, en heel uw verstand. Gij zult uw naaste beminnen …: als uzelf.  De ander beminnen; zij/hij is net zoals jijzelf. Het Hebreeuws zegt zonder werkwoord: zij/hij als jezelf.

Lees hier de blogs die passen bij deze zondagslezingen