Wie alleen met de mond
het woord van God verkondigt
en met zijn hart niet luistert,
is zinloos bezig.

Sint Augustinus, preek 179,1