De engel des Heren sprak tot de Maagd,
vol van genade:
heilige Maagd, verheug U.
Wees niet meer bedroefd,
maar verheug U.
Want uw Zoon is verrezen op de derde dag
uit het graf. Mensen verheugt u!

Straal van licht, o nieuw Jeruzalem,
want de Glorie van de Heer is over u opgegaan.
Wees blij, en dans van vreugde, dochter Sion.
Verheug u ook, heilige Moeder van God,
op deze dag waarop uw Zoon verrezen is.

Bron: Prijslied uit de viering van de Goddelijke Liturgie in de Heilige Paasnacht, Byzantijns Liturgikon