Het avondgebed van woensdag 6 januari werd verzorgd door pastor Johan Rutgers, pr. Pastor Rutgers is ingegaan op een evangeliefragment van de Goede Herder. Het avondgebed werd semi-live uitgezonden via onze facebookpagina. U kunt het avondgebed hier nog bekijken.