Fred Kok, pastoraal werker, gaat in het avondgebed van vanavond in op de Vastenactie en wat de Vastenactie betekent in onze gang naar Pasen.