Laten wij ons keren tot de Heer onze God,
onze almachtige Vader,
en laten wij Hem zuiver van hart oprecht danken,
voor zover we dat in al onze nietigheid kunnen.
Laten wij Hem met heel ons hart
smeken om zijn goddelijke barmhartigheid,
dat Hij in zijn welbehagen onze gebeden mag verhoren.
Moge Hij de vijand met al zijn macht
uit onze gedachten en onze daden wegbannen.
Moge Hij ons geloof doen toenemen, onze geest leiden,
ons vrome gedachten ingeven en ons leiden naar zijn zaligheid.
Door Jezus Christus onze Heer.
Amen.

Aurelius Augustinus (gebed waarmee Augustinus zijn preken besloot)

Foto: Pixabay