De blogs van deze week gaan over onderwerpen die een diepere betekenis hebben dan alleen wat je ziet of denkt.

In Zeist is op Sacramentsdag een kinderviering. Vanwege de coronacrisis wordt er geen SACRAMENT (uit)gedeeld! Maar ‘t is geen Kinderspel. Voor hen is een stok een paard, een stok een zwaard; een doos een boot en de stok wordt vlaggenmast. Een rijtje stoelen is een trein.
Is dat alleen maar fantasie? Neen, want als je het verstoort en zegt: “ruim die rommel op”, dan krijg je als antwoord: “Dat is geen rommel, dat is een paard, zwaard, trein….” en als je er zomaar doorheen loopt, krijg je kwade reacties, soms tranen: “je hebt mijn trein kapot gemaakt.”
Er is blijkbaar meer betekenis dan je ziet of denkt, dan het algemeen geldende.
En als we nu zeggen en vieren: “Dit is mijn lichaam – dit is mijn bloed?” Is daar ook niet meer betekenis dan je met je ogen kunt zien of met je hoofd kunt denken?? Iemand kan toch ook krachtig aanwezig zijn en je zelfs beïnvloeden ook als zij/hij er al lang niet meer is?

Transsubstantiatie is geen eenvoudige kost.
Transsubstantiatie is een lastig woord, dat makkelijk tot misverstanden leidt. Augustinus ziet het breder. Benadrukt dat Brood en Wijn tot Lichaam en Bloed van Christus worden en dat ook de gelovigen die aan de eucharistie deelnemen, dat worden. Hij schrijft: ‘Estote quod viditis et accipite quod estis’ = ‘Wees, wat jullie zien en ontvang wat jullie zijn: lichaam van Christus!’
Bisschop Augustinus beschouwt zijn gelovigen als Lichaam en Bloed van Christus, zeg maar als ‘Christus in en door ons’. En telkens als we ter communie gaan, worden we daaraan herinnerd en aangespoord te groeien op die weg.

Louise Fresco – FAO, Wageningen: Eten en drinken betekent een transformatie: wat ik tot me neem wordt ik: Zeg me wat je eet, en ik zal zeggen wie je bent.
En daardoor word je anders… wordt je leven anders, meer. Christenen maakten zich vaak druk om leven ná de dood – maak je druk om je leven vóór de dood, om dat te veranderen, er eeuwigheidswaarde aan te geven, dan zijn we sacrament van God-teken, van zijn aanwezigheid. Welkom aan de tafel waar voedsel ten leven wordt aangeboden.

Geschiedenisles
Is de toekomst al begonnen?
Dat kun je zien
aan de kleur van het daglicht.
Het verleden is zwart,
de toekomst is wit.
Het verleden is weg,
het bestaat niet meer.
de mensen van vroeger leefden in het donker.
Daar hoeven we niks over te weten,
Want wij leven in het licht,
dat wil zeggen in de toekomst,
en die heeft met het verleden
niets te maken.

Is de toekomst al begonnen?
Nee, het is nog donker.
Rudy Kousbroek

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier