Notities over onze diepste angsten en onze talenten.

Indrukwekkend gedicht van Marianne Williamson geciteerd door Havel, Obama en Mandela:

Onze diepste angst is niet dat wij ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat wij mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis, dat ons met meeste vrees aanjaagt.
Wij vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant, schitterend, talentvol, fantastisch zou zijn?
Let wel: wie ben je dat je dat niet zou zijn?

Je bent een kind van God.
Als jij je gedeisd houdt bewijs je de wereld daarmee geen dienst.
Het is niet nodig om jezelf zo klein te maken
Dat andere mensen nooit onrustig zullen worden in jouw buurt.
We zijn allemaal voorbestemd om te schitteren.
We zijn geboren om de heerlijkheid van God die binnen in ons is, naar buiten te brengen.
Die bevindt zich niet in slechts enkelen van ons;
Die is aanwezig in iedereen
.

En als wij ons eigen licht laten schijnen
Geven wij onbewust anderen toestemming dat ook te doen.
Wanneer wij bevrijd zijn van onze eigen angst
Heeft onze aanwezigheid automatisch een bevrijdende werking op anderen

Pieter Oussoren probeert SPREUKEN 31 net als in het Hebreeuwse origineel alfabetisch te vertalen: Hij begint zo:
31.10 Ach, een vrouw van vermogen, wie vindt die?-
verder dan koralen reikt haar waarde.
31.11 Bij haar weet het hart van haar heer zich veilig,-
terwijl het hem aan roofgoed niet ontbreekt.
enz. en besluit: ….
31.30 Weet dat gratie bedrieglijk is en schoonheid vluchtig,-
maar een vrouw met ontzag voor de Ene,
die moet worden geroemd.
31.31 Zij mag van de vrucht van haar handen gegeven krijgen,-
in de poorten zullen haar daden haar roemen.
(P. Oussoren, Naardense Bijbel, 2004)

Simon Vinkenoog schreef KORAALZANG, een indrukwekkend ‘gedicht’ waarbij elke regel begint met ‘Wij die…’ (positief en negatief) en na 51 keer besluit hij:

Het laatste woord is altijd JA!
De plaats en tijd is altijd HIER en NU
Het leven is er om voluit te leven!
Wij zijn de kinderen van Aarde en Zon!
Wij hebben het eeuwig licht in de ogen gekregen!
Wij zijn de weg, de waarheid en het leven!

Wij hebben alle kracht, een eigen naam en lichaam gekregen,
Wij zijn zielen door bewustzijn verrijkt!
Wij kunnen wonderen verrichten, kleuren en verlichten,
te water en door vuur gaan.
Wij kunnen in al wat wij doen.
Voorop en vooruit gaan!
Zo zij het!

Lied van de talenten.

De eerste kreeg er vijf,
de and’ren twee en één,
talenten om te zijn
niet voor zichzelf alleen.
Want wie hier leeft op aard
voor eigen lust en eer,
begraaft het zonnelicht,
verbreidt geen leven meer.
Maar hij, die geeft en deelt
met blijde, gulle hand,
zijn leven wordt vervuld
met tekens van Gods hand.
En wie met liefde werkt,
het kleine uitvergroot
en méér ziet dan zichzelf,
brengt leven in de dood.
Gezegend is de mens,
die weet van het talent
van liefde, hoop, geloof,
hij is God toegewend.
(A. Bronswijk, oud LVDK 96)

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezing van komende zondag: lees hier.