Food for thought voor deze vastentijd. We lezen het in de vorm van een spiritual, een gedichtje, een gerechtelijk vonnis en andere markante uitspraken.

Negrospiritual van slaven in Amerika
Je moet niet meer klagen,
geen tranen meer,
niet meer onderdanig zijn, geen
buigingen meer ten langen leste, maar
vrij zijn! Vrijheid, o vrijheid!
En voor ik weer slaaf word,
wil ik nog liever in mijn graf worden gestopt
en naar huis gaan
naar mijn Heer – want
daar ben ik vrij, daar
zullen we juichen van vreugde en
vrij zijn! vrijheid, o vrijheid.

A.N. Wilson, Het boek van het volk; hoe bijbel lezen, London 2015: “De Torah geeft ons een totaal nieuwe manier om naar God te kijken. De oude bijbelschrijvers hadden besloten dat er helemaal geen goden waren (…) God is een werkwoord, dat is de boodschap van de Torah”, (blz. 156-157).

Erik Borgman brengt nog eens onder de aandacht dat het afbreken van beelden hoort bij het christendom: Neen, géén beelden. En H. van Praag, De boodschap van Israel (blz. 44) vertelt hoe een Jood weigerde te buigen voor een houten afgodsbeeld dat uit een boom gehouwen was. “Ach, zei hij, ik heb hem nog gekend toen hij nog een boom was.”

Emily Dickinson
God, zeker, is een jaloerse God.
Hij neemt met woede waar,
Hoe wij veel liever niet met Hem
Maar spelen met elkaar.

Het protestants Bijbelgenootschap heeft een lastige vraag voor een nieuwe Bijbelvertaling: Is GOD nu een ‘Hij’ of ‘Zij’?

Geen beelden
Maar toch spreken we
al eeuwen van God, Hij…
alsof een woord geen beeld oproept

Met Jezus komt daar ook nog
God, de Vader bij
zelfs de Geest met eerst nog ietwat
vrouwelijke trekjes wordt spoedig Hij

driemaal Hij verplettert mij
smoort mij in almacht
Onmacht nergens hoor ik bij.
(Vera Huijgen)

Inbraak in de kerk

In 1999 werd ingebroken in de kerk te Leusden. De inbreker werd gepakt en kwam voor de rechter. De politierechter zei: “Een kerk is een soort bedrijfspand. Daarom eis ik twee maanden celstraf.” De officier van justitie evenwel vroeg drie maanden omdat zijns inziens de kerk een soort huis is. En inbraak in een huis schendt meer de privésfeer dan in een bedrijfspand, is dus erger. (Bron Leusderkrant juni 1999)

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezing van komende zondag: lees hier.