Om de betekenis van zijn dood en verrijzenis uit te leggen, gebruikt Jezus een beeld en zegt: “Als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen; maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort”. Het gebeuren van kruis, dood en verrijzenis is een daad van vruchtbaarheid. Zijn wonden zijn geneesmiddelen. Steeds zie, hoor je van de twee kanten: een leven-gevende en een dood-lopende weg.

*Vele problemen zijn met elkaar verbonden. Maar de klimaatverandering blijft de fundamentele vraag voor ons overleven; voor iedere mens, dier en plant.Bijbels gesproken vertrouwt God ons de schepping toe. Ze is gave en opgave. Maar de schepping is niet met 7 dagen afgelopen—we zitten er middenin, midden in een telkens weer nieuw scheppingsverhaal.

 

*Een rijke dame vroeg aan een oude straatverkoper: “Voor hoeveel verkoop jij je eieren? “ De oude man antwoordde: ”Voor 50 cent per stuk, mevrouw?” De dame antwoordde: ”Ik wil 6 eieren voor 2 Euro. Meer wil ik niet betalen”. De oude verkoper antwoordde: ”Koop ze voor de prijs die u wilt, mevrouw Ik heb vandaag nog geen enkel ei verkocht en ik heb het geld nodig om te leven”.
De vraag is: Waarom moeten we altijd laten zien dat we geld en macht hebben als we van arme mensen kopen?

 

*Het pauselijk document Ecclesia Supplicans heeft de (on)nodige reacties losgemaakt waar ze aandacht en pastorale, liturgische zorg vraagt voor o.a. mensen die een  homoseksuele relatie hebben of na scheiding hertrouwd zijn. Voor velen is dat een andere kerk, andere moraal dan waar ze mee zijn opgegroeid en die ze als onveranderlijk beleefd hebben. Paus Franciscus en vele anderen wijzen op Jezus’ praxis ; die juist beschikbaar wilde zijn voor allen die afgestoten, miskend, gemeden worden,  Bijv. Luc 5.31-32: Mat. 9.13. Jezus zocht hen juist op.  En Clara Asscher-Pinkhof schrijft: “Gij zijt mijn hoorapparaat, Gij zijt mijn bril, gij zijt mijn stok. Wat zou ik zijn zonder u? Laat mij niet in de steek” (uit: C. Asscher-Pinkhof, Grijze gesprekken, Leopold, ’sGravenhage) Eenheid in verscheidenheid. Of… Zoveel hoofden zoveel zinnen? Of…: Roma locuta, causa finita…

 

*Wie geen “werk-in-uitvoering” plekken in zijn leven heeft. Wie zich zelf een prima, goed eerlijk rechtvaardig mens (Luk 18.9) en de rest maar niks vindt, die zal zich verbazen dat Jezus mensen naar voren haalt die wel :”werk in uitvoering” plekken hebben, zoals tollenaars, prostitués, schurken, uitschot.( Mt 21,31).
Jesus zei: “Ik verzeker u, tollenaars, en hoeren gaan u voor naar het Koninkrijk van God” . Hij spreekt niet de ‘happy few’ van deze wereld zalig maar de armen, de verdrietigen, zachtmoedigen, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, barmhartigen, zuiver van hart, vrede brengers, die vervolgd worden.