Elk mens heeft talenten. Wat zijn de jouwe? Durf je ze in te zetten? “Je bent een kind van God, als jij je gedeisd houdt
bewijs je de wereld daarmee geen dienst” (Nelson Mandela)

* Een parabel voor onze tijd?
Heb jij talenten? Hoogbegaafd?  Welk talent(en) heb je?  Is carrière maken hetzelfde als talenten hebben? En als je niet zo talentvol bent……jouw schuld? Nutteloos? Zijn zij die niet zo talentvol zijn ‘nutteloos”? Hebben ze misschien andere talenten?
Je moet sterk zijn, geweldig, mooi, druk, volle agenda- ‘te laat komen op afspraak’. Maar ’t excuus dat je net nog een telefoontje kreeg, doet het altijd! Druk, Gewichtig, Onmisbaar. Dan ben je een geslaagd mens. Of schiet je ‘mens-zijn’ er dan juist wat bij in?

* ‘Betrouwbaar’ versta ik als: hem/haar kun je gerust de boel toevertrouwen. Zij/hij zal niks te eigen bate meepakken. Betrouwbaar. Gaat over geld, over spullen.

‘Trouw’ versta ik positiever. Iemand is je toegewijd, gaat voor je door het vuur. Is meer op menselijke relaties betrokken.

 

* Nelson Mandela zei:

“Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat wij mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis, die ons de meeste vrees aanjaagt.
We vragen ons af: wie ben ik dat ik dat kan, dat ik dat moet doen?
Let wel: wie ben je dat je dat niet zou zijn……
Je bent een kind van God, als jij je gedeisd houdt
bewijs je de wereld daarmee geen dienst.
Het is niet nodig om jezelf zo klein te maken dat
andere mensen nooit onrustig zullen worden in jouw buurt.”

(door mij ingekort, Henk Bloem)

* Jezus prijst het vertrouwen van de twee, niet hun prestatie. Dat ze durven handelen.
Op de derde slaaf die zichzelf maar niks vindt, passen de woorden van Neeltje Maria Min:

“Mijn moeder is mijn naam vergeten,
Mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?
Noem mij, bevestig mijn bestaan
Laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan
O noem mij bij mijn diepste naam.
Voor wie ik liefheb, wil ik heten.”

* Wanneer je leven één grote mislukking is geworden
Wanneer je vrouw er niet meer in gelooft
En alleen de alcohol je troost als een vriend-vijand.
Wat dan?
O God, in zo’n mens zie ik de gebrokenheid van het bestaan
Het is mensonterend, gênant

……uit. B. van der Nagel, Outcasts.

 

* Kardinaal Danneels meent:
Dat veel mensen levenslang op de tenen leven om mee te doen in het leven van alledag. Dat is triest en vermoeiend tegelijk. Zo krijgt een hele samenleving de kramp in de kuiten

En bisschop Riobé van Orléans orakelt: ”Mijns inziens kan een kerk niet zonder profeten. En met die profeten bedoel ik niet enkelingen, maar groepen, gemeenschappen, parochiegemeenschappen, als ze maar bezield zijn door de Geest van Jesus Christus.

Synodale: Tenslotte voor een meer synodale kerk, minder top-down beslissingen aan de top. Een Afrikaans spreekwoord zegt: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.
Zr Martina, (gestorven 2023) terugkijkend op haar werkzame periode in Congo en Ghana: “wij hadden hen meer moeten vragen en in hun eigenwaarde laten en niet alleen beleren.”

(Henk Bloem)