“Ik ben hier om u eraan te herinneren dat u zelf van onschatbare waarden bent” zei paus Franciscus. Lijkt me een goed vertrekpunt voor het synodale proces. En hij vervolgt: “De kerk moet een plaats van genade zijn die gratis wordt gegeven, waar iedereen zich welkom, geliefd, vergeven en aangemoedigd kan voelen om het goede leven van het Evangelie te leiden”.

* In ‘Opgang” No 11, van november 2023 lees ik: Het beleidsplan 2024-2028 zal richting geven aan het gesprek van de algemene kerkenraad voor de komende tijd. Hierin zal onder meer ruim aandacht zijn voor de sacramentaliteit (=voor onze roeping als christenen, voor geloofsgesprekken met elkaar) en voor de vitaliteit (dat je wijkgemeente en de mensen gezond en actief blijven ) en duurzaamheid waarbij er de komende jaren ook belangrijke gesprekken moeten worden gevoerd over de kerkgebouwen en de rentabiliteit daarvan. Maar het zal om meer moeten gaan dan alleen om het praktisch besturen van de kerk. Het zal om meer moeten gaan dan alleen om een bouwkundige- vergadering.

* Rond 1516 groeiden in Italië het Grieks en Hebreeuws (+ Aramees, Arabisch) uit tot een soort super-centrale talen. Velen hoopten met deze kennis het woord Gods in de bijbel beter te verstaan. Theresia van ’t kindje Jezus zei: ‘Si j’avais été prêtre, j’aurais étudié à fond l’hébreu et le grec afin de connaître la pensée divine, tel que Dieu daigna l’exprimer en notre langage humain’. (“Als ik priester geweest was, zou ik grondig Hebreeuws en Grieks gestudeerd hebben om de goddelijke manier van denken  te begrijpen die God zich verwaardigd heeft in onze mensentaal uit te drukken”).

Nicodemus – de naam betekent: het volk overwint, heeft het voor het zeggen. Wij kennen ’t van de verkiezingen van een kabinet en ook van kerkelijke stromingen.  In een democratie – onze kerk wil toch ook die richting op – moeten we een bepaalde mate van begrip voor elkaar hebben. Anders kunnen we niet naast/ met elkaar leven. Maar zelfs dan……..Soms is democratie alleen heilig wanneer het in je eigen voordeel is. En je goede geweten in deze dank je aan een slecht geheugen. Voorbeelden te over.


* Houvast
Wie zei er ook weer: ”Dogma’s zijn als lantaarnpalen. Alleen dronkenlappen klampen er zich aan vast.”  Volgens mij was ’t E. Schillebeeckx.|


* Steen

Verdriet kit al mijn krachten samen
Zodat ik roerloos word als steen
Heel mijn wezen wordt materie
Een ondoordringbaar star mysterie
O sla de rots opdat ik ween.

(M. Vasalis. uit: Vergezichten)

 

* Ze zat op de vloer van een volgepropte trein.  ”Ik zoek een lief woord’, zei ze.  Ik hoop voor haar dat ze er een gevonden heeft.
Ze zat in een volle kapel. En ze zocht: een lief woord.  “Ik zoek een hoopvol woord, een troostvol, een samenbindend, lief woord” zei ze na dat bombardement in de kelder.” Een levend woord.”  Naar de tempel ging ze alleen nog als het druk was en de brahmanen geen tijd hadden tussen God en haar te komen

* Dat er 58 vluchtelingen
in een scheepscontainer kunnen,
wist ik niet: dat weet je pas
als ze allemaal zijn omgekomen.

* Gestoken zijn door geestdrift en door geloof in mensen, ruimte scheppen voor dialoog, vertrouwen koesteren, geduld bewaren, de kunst beoefenen om met ontzag voor tradities te zoeken naar de kracht van het nieuwe. Daarin ligt het geheim van de verbindingsmens. (> Bart Delancq).

En.. de enige manier om de roep van de H.Geest te herkennen is biddend naar ALLE mensen te luisteren. ”We hebben de Geest nodig, de altijd nieuwe adem van God, die ons bevrijdt van elke vorm van zelf ingenomenheid, die doet herleven wat ten dode is opgeschreven , boeien losmaakt en vreugde verspreidt. De H. Geest leidt ons waar God wil dat we zijn, niet waar onze eigen ideen en persoonlijke smaak ons zouden leiden.

(Henk Bloem)