Kerstnacht – het woord is als een lafenis
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren – op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Kerstnacht – het eenzaam zwerven der gedachten
rondom een oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en het
opgaan van de ster, een lichtend teken.

Kerstnacht – het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.

(Ida Gerhardt)

*De oecumenische gemeenschap ‘Taizé’ krijgt een nieuwe prior in de persoon van de anglicaan Matthew Thorpe. Frère Alois Löser, die sinds 2005 prior was, droeg zijn ambt aan hem over. Er waren meerdere vertegenwoordigers van christelijke confessie uitgenodigd waar onder een orthodoxe metropoliet en twee anglicaanse bisschoppinnen.

 

*Volgens Lucas werd Elisabeth vervuld van heilige Geest (Luc 1.41.). En Paus Franciscus: ”We hebben religie nodig om tegemoet te komen aan de dorst naar wereldvrede en de dorst naar het oneindige dat in het hart van elke man en vrouw woont.

 

Ene J.Jauer meent dat geloof wel degelijk  een functie heeft: Wie namelijk een brandende kaars vasthoudt, heeft geen hand over om met stenen te gooien.

 

Bij Lucas is het Kerstkind niet los verkrijgbaar. Hij verhaalt van Jezus EN Johannes de Doper; van twee kinderen dus. En je ziet dat niet deze twee kinderen centraal staan, maar hun moeders, waarvan de ene geen kinderen (Luc 1.7) en de ander geen man (92.34) heeft. Hun kinderen zullen spraakmakende geschiedenis en redding brengen. Mannen maken dat niet klaar, zelfs niet de heel potenten , de machtigen van de aarde, keizer-god Augustus (Luc 2.1). Maria zingt zelf: “Machtigen haalt hij van hun troon, vernederden verheft hij (1.52)”.

*De herders
Omdat eenvoudigen verstaan
Wat door geen ingewikkeld zoeken
Noch lezen in geleerde boeken
Begrepen wordt of nagegaan.

Zijn herders toen in uwe stal
Geknield en hebben u aanbeden;
Dit is tweeduizend jaar geleden
En nog weet elk het overal.

Geen mens heeft ooit hun naam gemeld;
De rest van hun onschuldig leven
is door een wetenschap beschreven
Wordt slechts aan kinderen verteld.

(Anton van Duinkerken)

*Een gebed om vrede van het Coventryberaad:

Zegen ons met medemensen die weten wat vrede is:
Een plek onder de zon voor iedereen,
Vrijheid die ruimte maakt voor de ander.
Help ons om zulke mensen te zijn.