Nog net voor de jaarwisseling, staat de gedachtenis van H. Familie op ons rooster. Verstandig, denk ik, want van je familie moet je het maar hebben.

*Yvo de Wijs schreef onderstaand gedicht. Eindigt met “Ja, het is nog heel ver naar Bethlehem”. Vatten die woorden niet de never ending walk van ons mensen samen? De tocht van het afgelopen jaar, van het nieuwe jaar en dan weer verder. De vraag blijft  klinken: “is het nog ver naar Bethlehem?”
Goede reis, zalig nieuw jaar.

Een man en een vrouw gaan langs de wegen.
De lucht is koud, de wind zit tegen.
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen
En af en toe hoor je haar vragen.
met zachte stem:
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, het is nog ver naar Bethlehem.

Opnieuw een jaar van vluchtelingen,
Die schamel langs de wegen gingen,
Opnieuw een jaar van oorlogsrampen,
Van hongersnoden en van kampen
En requiem,
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, het is nog ver naar Bethlehem.

Van de verloren hof van Eden
naar de onmogelijke vrede,
Zo trekt de mens over de wegen.
En soms komt hij die ezel tegen
met haar en hem.
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja…
Ja, het is nog heel ver naar Bethlehem.

*In de preambule van de Verenigde staten staat: Omdat oorlog in de geest, in hoofd en hart van mensen ontstaat, moet ook vrede in hoofd en hart van mensen verankerd worden.

*Bij de ingang van een Russisch orthodoxe kerk staat: ”Gelieve niet te betreden met wapens”. Een mens “tot aan de tanden toe gewapend”—en dat moet je misschien niet alleen in strikt fysieke zin verstaan- mag dus niet naar binnen!

*Ida Gerhardt vertaalt Psalm 85.11 met “Gerechtigheid en vrede zij kussen elkaar”.

*En pater Floor de Grauw OMI, dicht een beetje bitter:

Vanuit de diepte van mijn welvaartsstaat
roep ik tot u, tot gij u vinden laat.
Want ik heb alles wat mijn hart begeert,
Wie laat er nu nog alles in de steek

………………

Wij geven u geen mirre of wierook meer
En ’t goud kunnen we zelf gebruiken, Heer.
Wanneer men nu de kinderen vermoordt
Wordt er nauwelijks protest gehoord.

……………….

De herders vonden ‘t kind  en spraken over Hem;
Wij zwijgen nog na twintig eeuwen Bethlehem
Dat gij ons  zoekt in onze duisternis
omdat uw liefde onveranderlijk is.

F .de Grauw, Een vlinder van God.