Wie gelooft, stelt vragen! Anders wordt geloof ‘gewoon’. Twijfel betekent vaak: groei- kansen. Soms vinden mensen ‘geloven’ maar niks.  Ze zien “geloven’  bijna als het tegenovergestelde van ‘zekerheid’. Angela Merkel sprak ooit haar vertrouwen in de Duitsers uit: ”Wir schaffen das”. Wist ze het zeker? Maar ze geloofde er wel vast in. En wat denk je van de zin: “Neerlands hoop in bange  dagen”. Hoop en/of Geloof; kunnen we zonder?  Heb je hoop nodig om erin te blijven geloven—anders doe je dat toch niet? Dan sta je toch ‘s morgens niet op? Waarom zou je..

 

*uit: Chaim Potok, Uitverkoren: “In het leren van de Baal Shem Tov zat niks nieuws. Het was allemaal te vinden in de Bijbel, de Talmoed, en de Kabbala. Maar hij gaf er een heel bijzondere kracht aan, precies op een moment dat de mensen daarnaar smachtten…De mensen wilden God op een nieuwe manier leren kennen”.

 

*Wij zeggen: ‘t is ook belangrijk wie het zegt. “Dat kan de strekking totaal veranderen! Niet voor niks vraagt men soms nieuwsgierig na: “Wie zei dat?”

*“Hoe minder iemand te zeggen wil hebben, hoe meer hij te zeggen heeft”. Wie echt, vanuit eigen hart en hoofd durft te spreken, die vindt gehoor, zegt pater J. van Kilsdonk. Uit: Paul Begheyn, portret van een hartstochtelijk pastor, blz. 50.

*Vol vertrouwen zegt Mozes, dat De Heer ons een profeet zal geven: Eén van ons. . Hij is een ‘buffer’ tussen God en het Volk dat Gods stem en het grote vuur dat daarbij hoort, niet aan kan. Dat goddelijk vuur is hen te machtig. Dat ziet God ook. En hij geeft een profeet uit eigen gelederen; die brengt Gods woorden aan hen over, met ook de waarschuwing: . Luister niet naar anderen die deze pretentie hebben.
De naam “profeet” is van “pro”  = namens, en van het werkwoord fêmi= spreken. Een profeet spreekt namens…spreekt voor.
*Op  de lagere school: Een leerlinge vraagt: “bent U je een leerling van Jezus? Wanneer ben je dat”? Ik antwoord: “Als je niet meer wilt bezitten dan wat nodig is en wanneer je de armen laat delen in jouw bestaan”.  De leerlinge reageert “Dan ben jij het dus niet”.

Amanda Gorman, The hill we climb (2021)
When day comes, we step out of the shade
Aflame and unafraid
The new dawn blooms as we free it,
Fore there is always light,
If only we’re brave enough to see it.
If only were brave enough to be it.

*Iets heel anders: In Duitsland is de voetballegende Franz Beckenbauer (78 jaar) gestorven. Hij schreef, vlak voor zijn sterven: ”Ik geloof vast en zeker dat met de dood niet alles afgelopen is. Ik geloof dat ‘s mensen ziel weer terugkeert naar waar ze vandaan komt”.

 

Henk Bloem

Hb.