Hoop doet leven – Hoop, zegt Vaclav Havel, hoop is niet de overtuiging dat iets goed afloopt maar de zekerheid dat het zinvol is, hoe ’t ook afloopt. Hoop is de kunst om bij te dragen aan ’t lukken van iets. Job 76 klaagt: ”er is geen hoop meer in mijn leven”. Dat is vreselijk—als er geen hoop meer is, dan wordt het leven zinloos, waarvoor zou je het doen?

*Leven! > optimisme—pessimisme.  Je kunt gezondheid uitdrukken in cijfers. Je kunt zelfs proberen uit te rekenen hoeveel gezonde levensjaren bepaalde maatregelen kosten of opleveren. Maar als je de berekeningen met levensjaren leidend maakt, verlies je andere delen van het goede leven – vriendschap, schoonheid, enzovoorts- uit het oog. (Jeroen Linnsen, (filosoof.)

*Aansluitend bij Jobs getob, het boekje van: H.J. Kushner, Als het kwaad goede mensen treft. Ten Have, ISBN 90 259 4239 3.

 

*waarvoor leef ik dan eigenlijk?
dat vraag ik me dagelijks af
Ik leef: waarvoor en voor wie?
Ik heb geen geliefde, geen toekomst
geen baan en geen morgen.
Waarvoor leef ik dan eigenlijk?
Alleen voor niets?

(Semra Etan in Open Deur, Sept 1995.De kunst vh klagen.

 

*door joodse ogen

“Zolang alles goed gaat -spotten de heidenen- lijken het christenen, maar er gebeurt iets, en hup! daar gaan ze naar  de waarzegster. Zie je wel, zo zijn de christenen, zeggen ze dan. (F.vd Meer, Aug.de zielzorger, 1, 65)

 

*Humor is: “Wenn man troztdem lacht (Freud)

“ Als je blijft lachen” zouden wij zeggen.  Alhoewel je dat zonder context niet zomaar kunt zeggen. Lachen kàn ook heel dom zijn.

 

*In het joodse ghetto staat op de muur gekrast:
Ik geloof in de zon, ook als ze niet schijnt
In geloof in de liefde, ook als…
Ik geloof in God, ook als ik hem niet ervaar.

 

*Renovabis (=JIJ zult vernieuwen)

De sociaal keuken in Georgië – een project tegen armoede en eenzaamheid.

Deze sociaalkeukens zijn eilanden van menselijkheid en van ‘samen’.

Het laat zien dat niet regels, of wetgeving zulke problemen aanpakt maar in dit geval de rk kerk in Duitsland in samenwerking met verschillende plaatselijke projecten. Renovabis heet het project in Duitsland. Zo’n 250 mensen in nood zijn dagelijks te gast. Armoede is hier kost: oude mensen, alleenstaande moeders, mensen zonder huis en beroep, met lichamelijke handicaps.