De blogs van deze week gaan nader in op begrippen als ‘besmettelijk zijn’ en ‘genezing vinden’ in bijbelse context. Marcus vertelt al in het eerste hoofdstuk,( 1,40-45) van de genezing van een melaatse. Matheus doet dat pas in het achtste (Mt 8,1-4) en Lucas in het vijfde (Luc 5, 12-16). Waarom zet Marcus dit zo vooraan?  Wil hij vanaf het begin benadrukken hoezeer mensen uitzien naar genezing, naar volwaardig ‘leven’. Hoezeer dat van begin af aan met Jezus samenhangt.  Dat volwaardig leven neemt bij Marcus een belangrijke plaats in. Zie maar eens:Marcus 2.12: ”Zoiets hebben we nog nooit gezien”. En in 1.24: “Wat wilt u van ons, Jezus van Nazareth”.. en vers 27: “Wat is dat toch? Een nieuwe leer met gezag.”

Zie je de gespannen verwachting en afwijzingen van een wending, een ommekeer in de persoon en daden van Jezus? En hoe dat een opmaat is  voor het evangelie verhaal.

*Een Egyptische tekst van vóór het jaar 2000 vóór Christus. Wonderlijk zo’n oude tekst  die bij opgravingen aan het licht kwam. En na zoveel jaren nog leesbaar ook. En dat men toen ook al problemen met de ‘ander’ , die anders is, had. Zou het besmettelijk zijn?

Wie is er nog vandaag de dag, met wie ik praten kan?
vrienden zijn boosaardig, vrienden van tegenwoordig,
die kennen geen liefde meer.
Wie is er nog vandaag de dag,
met wie ik praten kan.
Ze zijn roofzuchtig van hart,
iedereen grijpt gretig naar wat van zijn buurman is.
Vriendelijke mensen zijn er niet meer,
Maar voor geweldpleging is niemand veilig
Zelfs wie er beheerst uitziet deugt niet,
Goedheid wordt allerwegen versmaad.
(Eigenlijk) moest slecht gedrag
woede opwekken, niets daarvan:
Ze lachen erom, allemaal
zo geslepen is dat soort baldadigheid.
Rechtvaardige, mensen zijn er niet
Het land is in de macht van boosdoeners.

 

*De Franse journalist Antoine Leiris, die 13 nov bij terreuraanslagen in Parijs zijn vrouw verloor, zei: ”Ik gun jullie mijn haat niet” en: ”Ik wil jullie niet geven waar je op uit bent.” Hij wil niet besmettelijk zijn en het virus weer doorgeven “.
”Zulke interviews, zegt een protestantse bisschop, doen meer dan signaleren van geweld en ongenoegen”. Het boek “Levenssporen” is een mooi voorbeeld. Ons christenzijn, zegt ze, heeft zulke impulsen nodig, naast het nieuws en de vele schandalen waar we onder bedolven worden. Dit is een boek  voor de ziel, doet ons tot rust komen en laat hoopvol ‘licht over ons dagelijks leven schijnen.

 

*Thijs Caspers zei, toen hij zijn eigen boek: “Katholiek, denken, doen” , aanbeval: “De blik van paus Franciscus komt niet uit Rome, maar vanuit de marges van onze samenleving : de vluchtelingenkampen, de sloppen wijken, de ziekenhuizen en zorginstellingen voor ouderen”.

 

*De alom bekende Toon Hermans ziet niks in het instituut kerk en in een institutionele opstelling van de kerk. Maar hij hecht zeer aan de h. hostie en de wijn in de eucharistie. Dan denk ik: leggen wij de accenten niet verkeerd? Te veel kerkorganisatie en kerkgeregel, en te weinig aandacht voor God met ons?  Of…..?