Het verhaal van de ark van Noach dat we deze zondag lezen, roept veel associaties op: met het geweld van water, met de duif die een olijftak droeg en een symbool van vrede werd. In de blogs van deze week wordt dit verder uitgediept.

*Zondvloed—*** Doorgaans geeft 40 een eindige periode aan. Zoals:
40 dagen regen ten tijde van Noah: Gen  7,4.12.17 en 8.6
40 dagen balseming van Jacobs lichaam: Gen 50.3
40 dagen van vasten voor Mozes: Exod. 24.18 en 34.28,Deut  9.9
40 jarige woestijntocht voor Israël  .Num.  14.33-34 en 32.13
40.jaar manna eten, Gen 16.35

Getal 10 geeft volheid aan, zie 10x  ‘en God sprak’ (scheppingsverhaal)
10 x voor volheid van Gods geboden in de Torah.

 

*Water is bron van leven en ook van  chaos en vernietiging.  Genesis 1.9.

Leven gevend…en….leven nemend. Zie tijdschrift: Tenachon No 55. Water wordt in de bijbel veelal met gevaarlijk, soms zelfs dodelijk gevaarlijk. Waar de doop met deze achtergrond van ”gevaarlijk water ”symboliseert dat je daar bovenuit kunt/mag groeien.

In Gen8 laat Mozes herhaaldelijk een duif los om te zien hoe de waterstand is. Is het water al van de aardbodem weggestroomd?

 

* Gebed van de duif:

De Ark wacht, Heer, de Ark wacht op uw goedertierenheid
en het teken van vrede…
Ik ben maar een simpele duif.
Simpel
Als al het zachte dat van U komt.
De Ark wacht, Heer!
Zij heeft geleden….
Laat mij haar een groen twijgje mogen brengen
Als teken van hoop en vreugde

(Carmen Bernos de Gasztold.).

 

*À propos: Uit de actualiteit. In 6.11 wordt gezegd dat “De aarde voor de ogen van God verdorven en vol geweld-daden was”.  In het Hebreeuws staat hier “chamasj” wat dan in het Nederlands met: “geweld-daden” vertaald wordt.

 

Emeritus-pastor Henk Bloem