De onderstaande blogs roepen de vraag op: ‘Moet je dichter zijn om over de betekenis van lijden te schrijven?’

 

Christendom voor losers?
Jezelf “verloochenen” betekent niet zelfontkenning of zelfvernedering. Een moeder Theresa en een pater Damiaan hebben hun inzet voor armen en melaatsen zeker niet als zelfontkenning verstaan. Zij hebben juist geloofd, dat ze op deze wijze echt mens konden en moesten zijn naar Gods beeld en tot zijn gelijkenis. Zó, hoe paradoxaal ’t ook klinkt, redden ze hun leven, dat anders een verloren leven zou zijn.

Ik heb altijd wel willen leven,
maar wat is dat zonder de warmte
van een hartslag in liefde.
Of meer zelfs,
wat is dat wanneer men
zichzelf niet loslaat?
Hans Andreus

Lied van H. Tsji Minh
De rijststamper stoot de rijstkorrel stuk,
maar na die tijd, kijk hoe glanzend ze zijn.
Zo kunnen ook mensen pas mensen zijn,
als ze door pijnen en ongeluk,
geslagen en vermalen zijn”
(vertaald door Mies Bouhuys)

NB> wordt in dit lied lijden niet verheerlijkt????

Rosita Steenbeek
“Ziekte is niet in alle opzichten negatief. Het bepaalt je bij waar het in wezen om gaat. Je ziet meer. Het geeft de liefde een kans. Niet alleen vreugde, ook verdriet bepaalt je erbij dat je leeft”.

E.Dickinson, Verzamelde gedichten, Oirschot A’dam

Ergens op hopen
hoever ook meestal
is tegen wanhoop kapitaal.

Ergens aan lijden
hoe scherp ook de pijn
mits eindig, is te doorstaan

Naar een gebroken hart
mag enkel iemand gaan
die ook het hoge voorrecht kent
dat hij/zij pijnen heeft doorstaan

J. Hyvrard

Jij zegt dat lijden nergens toe dient.
Toch wel.
Het dient ertoe je te laten schreeuwen
om opmerkzaam te maken op de
waanzin, om opmerkzaam te maken
op het kapot gaan van de wereld.

Judith Herzberg, Ziekenbezoek

Mijn vader had een lang uur
zitten zwijgen bij mijn bed.
Toen hij zijn hoed had opgezet
zei ik, nou, dit gesprek
is makkelijk te resumeren.
Nee, zei hij, nee toch niet,
je moet het maar eens proberen.

 

Henk Bloem, pastor

 

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier