De blogs van deze week gaan over meer tolereren en minder oordelen. Deel je kennis en leer van elkaar! Dat verrijkt.

 

Gedeeld leiderschap, gedeeld charisma

P. van Boxel, Je zult achter de Heer je God aanwandelen, blz.65 “Mozes was een brandende kaars, waaraan veel kaarsen werden aangestoken, maar het licht van de vlam van de eerste kaars werd er niet minder om.
D. den Bakker, Tien notities bij leiderschap; een zoektocht naar de betekenis van moreel leiderschap.,2006. ISBN 9070724847
Anselm Grün, Bezield leiding geven, Lannoo. ISBN 9025953131
Anna Enquist, Het geheim, blz. 114 zegt: “ Dirigeren heeft een groot voordeel – het maakt geen geluid”.

Het evangelie zegt: Iemand die ons niet volgt. Niet: Die U niet volgt!” Je voelt hoe hier muren worden opgetrokken :
beroepskrachten <<<->>>vrijwilligers
artsenij <<<<<<<<<<- >>> kwakzalverij
pastores<<<<<<<<<<- >>> vrijwilligers
hoogopgeleid<<<<<<->>>>
autochtonen<<<<<<<->>> allochtonen

S. Benaïssa, Profeten zonder God (Prophétes sans Dieu) 1993 zet Mozes en Jezus naast, en soms bijna tegenover elkaar. Zo zegt Jezus: “Met jou heeft ie gepraat, mij heeft ie verwekt”. De schrijver van dit toneelstuk merkt op hoe Jezus “een andere draai heeft gegeven” als joodse hervormers zoals Mozes, Jozua, Johannes de Doper. Hij kan Mohammed niet ten tonele laten verschijnen, zoals hij met Mozes en Jezus doet, daar die gezegd heeft dat hij op geen enkele manier afgebeeld mag worden. Daarom zegt Mozes tenslotte de tekst die eigenlijk voor Mohammed geschreven is: “Spreek niet van liefde zonder bij God te beginnen, spreek niet van haar zonder uit te komen bij God”.

Prachtig is ook de brief in de serie Goethe Werke 4, S141-153 waarin een vertrekkende pastor zijn opvolger welkom heet: Hij spreekt over tolerantie die geen indifferentie is, over geloof in Gods liefde die groter is dan wij kunnen denken en zegt dan: “Welche Wonne ist es, zu bedenken, das der Türke, der mich für einen Hund und der Jude der mich für einen Schwein hält, sich einst freuen werden, meine Brüder zu sein” en tenslotte “Wir sind alle Christen und Augsburg. Und Dortrecht machen so wenig einen wesentlichen Unterschied der Religion als Frankreich und Deutschland in den Wesen des Menschen”. Mozes en Jezus waren hun tijd qua oecumene en qua internationale saamhorigheid al ver vooruit.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier