Wat betekent het, Jezus na te volgen? Wat vraagt dat van je? In zijn blogs van deze week staat pastor Bloem stil bij die vragen.

Thomas van Kempen schrijft in de ‘Navolging van Christus’:
“Loop waar ge wilt, zoek al wat ge wilt, en ge zult omhoog geen verhevener, omlaag geen veiliger weg vinden dan de weg van het heilig kruis….Het kruis staat dus altijd gereed en het wacht u overal. Gij kunt er niet aan ontvluchten, waar ge ook heen rent, want overal waar ge komt, draagt gij uzelf mee en zult ge altijd uzelf vinden. Wend u naar boven, wend u naar beneden, wend u naar buiten, wend u naar binnen: altijd en overal vindt gij het kruis; en gij moet overal uw geduld bewaren, indien gij de innerlijke vrede wilt hebben en de eeuwige kroon wilt verdienen.”
(zie Getijdengebed deel 7 jaar 2 )

 

Thomas Halik, Geduld mit Gott, p. 85 schrijft over kiezen en opgeven van jezelf en wat daar bij hoort:”Manche Verluste bedeuten ein Gewinn, manche Krisen- bedeuten eine Chance”. (citaat van G.Jung).

 

Vergeet het maar…
Volgeling, leerling van Jezus zijn, is eindstation. Een carrière kun je wel vergeten. Meer zit er niet in. Denk aan Mattheus 28.19: “Maak alle volkeren tot mijn leerlingen”.

Het is boeiend te bedenken wat er niet staat: “Maak alle volkeren tot kerkgangers,  pastoors of bisschoppen, vrijwilligers, bestrijders van andere godsdiensten, hoogopgeleide  bijbelexperts…….
(Henk Bloem)

 

Dat hebben christelijke regeringsleiders nooit gezegd
Was Jezus een fantast? Een idealistische zwever toen hij zei: ”Bemint uw vijanden, en bidt voor wie u vervolgen”?
Michaël Gorbatshov zei ooit: “De Bergrede is geen huis-tuin-en keukenroman. In ons atoomtijdperk is het het overlevingsprogramma voor de mensheid.”.

En de journalist Franz Alt die dit uit zijn mond optekende voegde eraan toe: “Dat hebben de regerende christenen in het Westen nooit gezegd!”  Over navolging gesproken!
(Henk Bloem)

Meer verdieping vindt u op de pagina met de lezingen van deze week.