Afgelopen 10 oktober was het weer zover: de Dag van de Ontmoeting. Alweer voor de 42e keer in Zeist!

PCI St. Maarten, ook wel als Caritas bekend, steunt deze dag elke jaar gezien het belang ervan voor ouderen. Deze dag biedt voor een ieder veel ontmoetingen met bekenden en onbekenden. Vanuit het bestuur nam ik deel aan deze dag, om ook praktische ondersteuning te bieden en samen te mogen ervaren met vrijwilligers en ouderen hoe bijzonder en belangrijk deze dag is. Hierbij reden op deze zonnige dag auto’s en busjes af en aan om enthousiaste ouderen bij elkaar te brengen. Bijna 170 ouderen hadden zich hiervoor aangemeld. Fantastisch om te zien hoeveel vrijwilligers samen op de been zijn om deze dag mogelijk maken. Vanuit de auto stond er een team klaar om de ouderen naar de zaal te begeleiden, alwaar een volgend team voor een kopje koffie met een koek zorgden. Het pastorale team had een mooie eucharistieviering verzorgd waarbij tijdens de mis de ouderen de ziekenzalving mochten ontvangen. Het koor bracht mooie muzikale intermezzo’s tijdens de mis waarbij iedereen enthousiast gemaakt werd om mee te zingen.

Na de dienst werd er een heerlijke lunch geserveerd, waarna de middag gezellig voortgezet werd. Rond half vier stonden er weer busjes en auto’s klaar met vrijwilligers om de ouderen naar huis te brengen. Echt een mooie beleving voor iedereen deze dag van de ontmoeting. Bedankt voor de organisatie, het komen van de ouderen en het helpen door de vrijwilligers om deze dag samen mee te mogen maken.

Susan