Op zaterdag 26 augustus heeft bij Sint Petrus’ banden een gezellige middag met vrijwilligers en pastoraal team plaatsgehad. De tuin van het parochiecentrum was aangekleed met een buitenkeuken, BBQ en tafeltjes.  Het zag er allemaal prachtig uit. De weergoden waren Driebergen goed gezind, af en toe scheen de zon en door de geur van de BBQ beloofde het een geslaagde middag te worden. Er waren ca 50 genodigden.  Ton Buijs, voorzitter van de Locatieraad, heeft stilgestaan bij de waarde van vrijwilligers voor de kerk. Velen van hen zetten zich al jaren belangeloos in voor de parochie. Uiteenlopende functies van het onderhoud van de tuin tot het verzorgen van de kerk, het interieur, de missen en het onderhoud van het gebouw, worden met een grote betrokkenheid verzorgd. Vaak zonder nadruk op zichzelf en in bescheidenheid. Daarnaast wordt in eigen kring veel of eigenlijk ‘alles’ geregeld.  Door de tijd zijn het vrienden- of vriendinnengroepen geworden.  Wat dan overblijft is alleen nog een goede afstemming met elkaar. Op deze middag was het dan ook een mooie gelegenheid elkaar bij een hapje en een drankje te spreken en -als het onderwerp dan over de parochie of de locatie ging-  daarover nieuwe afspraken te maken.