Vlak voor Pinksteren ontving de parochie het diocesane verslag van het synodaal proces. Het verslag van ons bisdom is uitgebreid (11 blz.), en geeft een mooi beeld van wat gelovigen hopen en verlangen voor de toekomst van de Kerk. En het verslag schuwt de kritische opmerkingen niet die gelovigen aan het adres van de kerk maken. Ook andere bisdommen hebben hun verslag inmiddels gepubliceerd. En uit alle bisdommen in ons land klinken dezelfde geluiden, aldus het Nederlands Dagblad op 3 juni jl.: “Nederlandse katholieken willen meer inspraak in een ‘authentieke, bezielde en luisterende’ kerk”.

Meer achtergrondinformatie kan je lezen op www.aartsbisdom.nl.

Het verslag is hieronder downloaden.

Download Diocesane verslag synodaal proces Aartsbisdom Utrecht